Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Strategia ponadlokalna - warsztaty dla mieszkańców

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla mieszkańców w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030, które odbędą się 22.09.2021 r. o godzinie 17.00 w formule online.

Link do warsztatów:

https://us02web.zoom.us/j/88004355824?pwd=ZlFOdm9VaGN4L2ExUStLN0xpZDIzZz09
Meeting ID: 880 0435 5824
Passcode: 6TD4Kv

Do spotkania można dołączyć wklejając link do przeglądarki (Google Chrome, Mozilla) lub poprzez aplikację zoom na smartfonie wpisując Meeting ID a następnie Passcode.

Każdy mieszkaniec gmin Powiatu Rybnickiego może wpłynąć na strategię i nadać jej odpowiednią treść. Osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztatach lecz z różnych względów nie mogą tego uczynić proszone są o wypełnienie poniższego prostego formularza i przesłanie go adres rfe@czerwionka-leszczyny.com.pl

 Do pobrania:

Formularz warsztaty.doc (54.50 KB)

17 września 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Strategia ponadlokalna - warsztaty dla mieszkańców

Dyżur Rachmistrza Spisowego w Urzędzie Gminy Jejkowice

W każdy wtorek w godz. 15:30-16:30 i czwartek w godz. 15:30 - 17:30 podczas funkcjonowania punktu konsultacyjnego dot. Czystego Powietrza w Urzędzie Gminy będzie dyżurował Rachmistrz Spisowy. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Historia dokumentu

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 09 września 2021 13:23 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 09 września 2021 13:23

Zmodyfikował: Artur Szweda, 09 września 2021 13:23

Data wytworzenia: 09 września 2021 13:23

9 września 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dyżur Rachmistrza Spisowego w Urzędzie Gminy Jejkowice

Harmonogram warsztatów w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030

Zapraszamy na warsztaty wg. poniższego harmonogramu:

 

Data

Godzina

Adresaci warsztatów

Forma warsztatów

13.09.2021 r.

17.00

Radni

Online lub stacjonarnie

-w zależności od ilości zgłoszeń

14.09.2021 r.

17.00

Biznes

15.09.2021 r.

17.00

NGO

14.09.2021 r.

10.00

Urzędnicy

online

20.09.2021 r.

17.00-19.00

19.00-…..

Czerwionka-Leszczyny

Mieszkańcy

młodzież

online

21.09.2021 r.

 17.00-19.00

19.00-…..

Gaszowice

Mieszkańcy

młodzież

online

22.09.2021 r.

 17.00-19.00

19.00-…..

Jejkowice

Mieszkańcy

młodzież

online

23.09.2021 r.

 17.00-19.00

19.00-…..

Lyski

Mieszkańcy

młodzież

online

27.09.2021 r.

 17.00-19.00

19.00-…..

Świerklany

Mieszkańcy

młodzież

online

9 września 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Harmonogram warsztatów w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Historia dokumentu

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 09 września 2021 13:23 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 09 września 2021 13:23

Zmodyfikował: Artur Szweda, 09 września 2021 13:23

Data wytworzenia: 09 września 2021 13:23

9 września 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Dobry Start - 300 dla ucznia

NSP2021

NSP2021

6 września 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: NSP2021

Badanie mobilności

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada 2021 w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję danych zebranych podczas badań został zweryfikowany przez Zamawiającego tj. Samorząd Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich przetwarzanie.

Więcej informacji o badaniu:

https://www.slaskie.pl/index.php/content/regionalny-plan-transportowy

 

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 6 września 2021 10:13 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 6 września 2021 10:13

Zmodyfikował: Artur Szweda, 6 września 2021 10:13

Data wytworzenia: 6 września 2021 10:13

6 września 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Badanie mobilności

Zaszczep się w niedzielę przy Parafii

Informujemy, że w dniu 5 września 2021r. w salkach przy Parafii w Jejkowicach będzie działał w godzinach 7.30-15.30 Mobilny Punkt Szczepień. Zainteresowane osoby będą mogły przyjąć szczepionkę jednodawkową firmy Johnson lub dwudawkową firmy Pfizer. Zapisy nie są wymagane. Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty.

Zaszczep się w niedzielę przy Parafii

3 września 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Zaszczep się w niedzielę przy Parafii

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 03 września 2021 10:33 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 03 września 2021 10:33

Zmodyfikował: Artur Szweda, 03 września 2021 10:33

Data wytworzenia: 03 września 2021 10:33

3 września 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2021

Raz, dwa, trzy – Liczy Się Każdy

Zapraszamy placówki wychowania przedszkolnego z terenu #śląskie do udziału w konkursie plastycznym „Raz, dwa, trzy – Liczy Się Każdy”.

Na prace, promujące trwający spis powszechny, czekamy do 30 września br. szczegóły: https://bit.ly/3DA5HfU

1 września 2021


Czytaj więcej o: Raz, dwa, trzy – Liczy Się Każdy

GBS - promocja NSP 2021

Już tylko miesiąc do końca spisu powszechnego

Nie czekaj i spisz się jak najszybciej, najlepiej przez Internet http://spis.gov.pl

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny. #NSP2021 #LiczySięKażdy

GBS - promocja NSP 2021

1 września 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: GBS - promocja NSP 2021

OGŁOSZENIE - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) Wójt Gminy Jejkowice informuje, że uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, językowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia przysługuje stypendium szkolne.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i ustalenia jej na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz 1508 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje oraz druki „Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego” można otrzymać w Urzędu Gminy Jejkowice pok. 12

Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2021r.

Wnioski po tym terminie nie będą przyjmowane.

Wójt Gminy Jejkowice
/-/ Marek Bąk

31 sierpnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022