Informacje o dostępności architektonicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje o dostępności architektonicznej

Budynek Urzędu Gminy, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy Jejkowice otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy.

§Do wnętrza budynku prowadzi wejście bez barier architektonicznych

§W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe, także wydzielone dla osób niepełnosprawnych

§Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, co może stanowić problem dla osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.

§Parking oraz wejście do budynku Urzędu nie są zabezpieczone bramkami,

§Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących,

§W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

§Do budynku Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

§W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,

§Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się, dostępny jest przy drzwiach wewnętrznych telefon, który umożliwia wezwanie pracownika merytorycznego, co zapewnia obsługę klientów na parterze,

§Budynek Urzędu nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku,

§Budynek Urzędu nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

§Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta jest realizowana na wniosek, klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.