Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2024

Zarządzenie Nr W.0050.11.2024 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2024 roku na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

Pliki do pobrania

14 lutego 2024

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2024 r.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

12 lutego 2024

Artur Szweda


Konsultacje - organizacje społeczne

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2024 r.”

Wójt Gminy Jejkowice opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2024 r.” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii dot. jego zapisów.

Termin zgłaszania opinii wyznacza się do dnia 08.02.2024 r. włącznie.

W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Jejkowice ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.

Uchwała.Projekt.Program zwierzęta 2024-01-16.pdf 412 kB

 

18 stycznia 2024

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2024 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2024 r.

Pliki do pobrania

18 stycznia 2024

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 24/2023

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

18 grudnia 2023

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 23/2023

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Jejkowice w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

18 grudnia 2023

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 22/2023

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

18 grudnia 2023

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 21/2023

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie  wice z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

18 grudnia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 24/2023

Zarządzenie Nr W.0050.114.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

8 grudnia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 23/2023

Zarządzenie Nr W.0050.113.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Jejkowice w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Pliki do pobrania

6 grudnia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 22/2023

Zarządzenie Nr W.0050.112.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

6 grudnia 2023

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 21/2023

Zarządzenie Nr W.0050.111.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Pliki do pobrania

6 grudnia 2023

Artur Szweda