Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 03 września 2021 10:33 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 03 września 2021 10:33

Zmodyfikował: Artur Szweda, 03 września 2021 10:33

Data wytworzenia: 03 września 2021 10:33

3 września 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2021

Zarządzenie Nr W.0050.72.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Pliki do pobrania

24 sierpnia 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projektów uchwał:

1. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XXII.142.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

2. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.121.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice

3. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.122.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 26 kwietnia 2021 13:33 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 26 kwietnia 2021 13:33

Zmodyfikował: Artur Szweda, 26 kwietnia 2021 13:33

Data wytworzenia: 26 kwietnia 2021 13:33

26 kwietnia 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 26 kwietnia 2021 13:33 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 26 kwietnia 2021 13:33

Zmodyfikował: Artur Szweda, 26 kwietnia 2021 13:33

Data wytworzenia: 26 kwietnia 2021 13:33

26 kwietnia 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2021

Zarządzenie Nr W.0050.39.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał: 1. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XXII.142.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.121.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice 3. w sprawie zmiany uchwały Nr BR.0007.XIX.122.2020 Rady Gminy Jejkowice z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

16 kwietnia 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2021

Zarządzenie Nr W.0050.38.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

16 kwietnia 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 5/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zmian regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jejkowicach

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 31 marca 2021 13:33 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 31 marca 2021 13:33

Zmodyfikował: Artur Szweda, 31 marca 2021 13:33

Data wytworzenia: 31 marca 2021 13:33

31 marca 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Jejkowickiego Centrum Rekreacyjnego stanowiącego własność Gminy Jejkowice położonego na terenie gminnym

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 31 marca 2021 09:35 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 31 marca 2021 09:35

Zmodyfikował: Artur Szweda, 31 marca 2021 09:35

Data wytworzenia: 31 marca 2021 09:35

31 marca 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 5/2021

Zarządzenie Nr W.0050.27.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jejkowicach

Pliki do pobrania

22 marca 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2021

Zarządzenie Nr W.0050.26.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Jejkowickiego Centrum Rekreacyjnego stanowiącego własność Gminy Jejkowice położonego na terenie gminnym

Pliki do pobrania

22 marca 2021

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 19 luty 2021 09:35 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 19 luty 2021 09:35

Zmodyfikował: Artur Szweda, 19 luty 2021 09:35

Data wytworzenia: 19 luty 2021 09:35

19 lutego 2021

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2021

Zarządzenie Nr W.0050.15.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

10 lutego 2021

Artur Szweda