Program Ograniczenia Niskiej Emisji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEJKOWICE o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów w 2022 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEJKOWICE

o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów w 2022 roku

Informuję, iż wnioski o dofinansowanie do wymiany starych kotłów można składać w Urzędzie Gminy od dnia 28 marca do dnia 20 kwietnia 2022r. włącznie.

  • Do wniosku (Zał.1) należy dołączyć zdjęcie starego kotła oraz oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (Zał.A). Po losowaniu niezwłocznie należy dostarczyć wstępną opinię kominiarską.
  • Każdy złożony wniosek otrzyma numer, który będzie brał udział w losowaniu.
  • O kolejności przyznania dotacji decyduje wynik jawnego losowania.
  • Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy oraz ze strony internetowej Urzędu.

Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Kontakt    tel.: 32 4302002 wew.46; pok. nr 16.

Pliki do pobrania 

17 marca 2022

Artur Szweda


Protokół z losowania na wymianę starych kotłów - wymiana 2021

Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice na lata 2021-2023 wraz z aktualizacją na 2020 rok

1 czerwca 2020

Artur Szweda


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMIANY PIECÓW W 2020 r.

Informujemy, że w okresie od 29 kwietnia do 15 maja 2020 r. można pobierać i składać wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie do wymiany pieców.

Wnioski będą dostępne w Urzędzie Gminy (w przedsionku budynku) oraz na stronie internetowej

Wypełniony wniosek należy dostarczyć w wersji papierowej do urny umieszczonej w Urzędzie Gminy w przedsionku. Każdy wniosek będzie miał nadany numer, który weźmie udział w losowaniu. Data losowania oraz numer wniosku zostanie przekazany właścicielowi budynku telefonicznie.

Pliki do pobrania

27 kwietnia 2020


Lista wykonawców zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie wymiany pieców

3 sierpnia 2022


Ogłoszenie - wymiana źródeł ciepła

Wójt Gminy Jejkowice informuje, że w dniach od 08 do 19.04.2019r. można składać wnioski na wymianę starego pieca na nowy ekologiczny kocioł zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Jejkowice.

Losowanie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania odbędzie się dnia 24.04.2019 r. w Szkole Podstawowej o godz. 16.00

Wnioski można pobrać w pok. nr 14 lub ze strony internetowej i składać w Sekretariacie Urzędu Gminy.

8 kwietnia 2019

Artur Szweda


INFORMACJA o dofinansowaniu w 2019r. do wymiany starych kotłów na ekologiczne

Informujemy, że w dniu 04 marca 2019 r.  Rada Gminy Jejkowice przyjęła Uchwałę nr BR.0007.V.37.2019 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.

Termin składania wniosków oraz jawnego losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Pliki do pobrania

11 marca 2019

Artur Szweda


Nabór otwarty na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych 2018

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomionym po raz kolejny przez Gminę Jejkowice Programem Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice, przesyłamy Państwu zaproszenie do uczestnictwa w naborze otwartym na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych.

Przedmiotem naboru jest modernizacja kotłowni, polegająca na wymianie przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne, wysokosprawne urządzenia grzewcze w budynkach indywidualnych znajdujących się na obszarze Gminy Jejkowice.

Do Programu zakwalifikowane są następujące urządzenia grzewcze: kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł na LPG.

W celu uczestnictwa w Programie należy przedstawić ofertę na podstawie następujących dokumentów:

16 lipca 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Nabór otwarty na Wykonawców modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych 2018

INFORMACJA o dofinansowaniu w 2018r. do wymiany starych kotłów na ekologiczne

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2018 r.  Rada Gminy Jejkowice przyjęła Uchwałę nr XXXVI/191/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

27 kwietnia 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA o dofinansowaniu w 2018r. do wymiany starych kotłów na ekologiczne

Uchwała nr XXV/143/2017 w sprawie aktualizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice - wniosek

Informujemy, że w ramach realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice" rozpoczyna się kolejny nabór wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starego pieca na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Na realizację tych zadań Urząd Gminy pozyska dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski będzie można składać w sekretariacie Urzędu Gminy od dnia 20.04.2017r. od godz. 7.30.

3 kwietnia 2017

Artur Szweda


Informacja o rozpoczynającym się naborze na wymianę źródła ciepła na ekologiczne

Informujemy, że w ramach realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice" rozpocznie się kolejny nabór wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starego pieca na nowe, ekologiczne źródło ciepła. Na realizację tych zadań Urząd Gminy pozyska dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

21 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczynającym się naborze na wymianę źródła ciepła na ekologiczne