Odprowadzanie ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku 2002 przystąpiono do programu budowy kanalizacji sanitarnej
w ramach środków z Unii Europejskiej - ISPA Miastem Rybnik i Gminą Gaszowice.

W maju 2008 roku zakończony został etap budowy kanalizacji sanitarnej.
Wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz 15 km kanalizacji sanitarnej,
w tym 14,7 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,3 km kanalizacji tłocznej.
Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 311 posesji.

 

Firmy świadczące usługi wywozu nieczystości płynnych

na terenie Gminy Jejkowice

 

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

Numer telefonu

1.

Usługi Asenizacyjne

ECO-GRYT Szweda Adam

 44-280 Rydułtowy

ul. Mickiewicza 25/6

 (32) 45 77 161,

509 189 183

 2.

PWiK Sp. z o .o . Rybnik

 44-210 Rybnik

ul. Pod Lasem  62

 32 43 28 000

3.

 KOMAX s c

J. Koczy I. Koczy

 44-273 Rybnik

ul. Frontowa 5a

 32 42 13 334

4.

 WC Serwis Śląsk Sp. z o.o

 41-808 Zabrze

ul. Pod Borem 10

 32 278 45 31

 5.

 Piotr Liszka

 44-217 Rybnik

ul. W. Pola 24

 601 978 345

32 426 20 04

 6.

 Transport opału i sprzedaż drewna Grzegorz Hanak

 44-213 Rybnik

ul. Sąsiedzka 65

 506 018 884

7.

 „Wodociągi- ESOX”

Sp. z. o.o

 44-310 Radlin

ul. Odległa 138

 32 456 09 74

8.

Zdzisław Prus

 44-210 Rybnik

ul. Dąbrówki 26

885 774 770