Odprowadzanie ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku 2002 przystąpiono do programu budowy kanalizacji sanitarnej
w ramach środków z Unii Europejskiej - ISPA Miastem Rybnik i Gminą Gaszowice.

W maju 2008 roku zakończony został etap budowy kanalizacji sanitarnej.
Wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz 15 km kanalizacji sanitarnej,
w tym 14,7 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,3 km kanalizacji tłocznej.
Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 311 posesji.

Lp

NAZWA

NUMER NIP

ADRES

NR. TEL.

DATA WYDANIA ZEZWOLENIA

DATA WYGAŚNIĘCIA ZEZWOLENIA

1

Usługi Asenizacyjne

ECO-GRYT Szweda Adam

6472131540

44-280 Rydułtowy ul. Mickiewicza 25/6

(32) 45 77 162,

509 189 183

02.03.2017

01.03.2027

2

PWiK Sp. z o .o . Rybnik

6422664990

44-210 Rybnik ul. Pod Lasem  62

32 43 28 000

31.07.2016

30.07.2026

3

KOMAX s c J. Koczy I. Koczy

6422742595

44-273 Rybnik ul. Frontowa 5a

32 42 13 334

29.06.2016

28.06.2026

4

WC Serwis Polska Sp. z o.o

6482730408

41-808 Zabrze ul. Szybowa 20E

32 278 45 31

09.03.2017

08.03.2027

5

Piotr Liszka

6421649712

44-217 Rybnik ul. W. Pola 24

601 978 345

32 426 20 04

27.01.2017

26.01.2027

6

Transport opału i sprzedaż drewna Grzegorz Hanak

6421404838

44-213 Rybnik ul. Sąsiedzka 65

506018884

29.05.2020

28.05.2030

7

Zdzisław Prus

6422024687

44-210 Rybnik ul. Dąbrówki 26

885774770

04.08.2021

03.08.2031

8

Bio – Eko I

6423199615

44-200 Rybnik

Ul. Raciborska 86

502 215 549

14.04.2023

13.04.2033