Odprowadzanie ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku 2002 przystąpiono do programu budowy kanalizacji sanitarnej
w ramach środków z Unii Europejskiej - ISPA Miastem Rybnik i Gminą Gaszowice.

W maju 2008 roku zakończony został etap budowy kanalizacji sanitarnej.
Wybudowano 2 przepompownie ścieków oraz 15 km kanalizacji sanitarnej,
w tym 14,7 km kanalizacji grawitacyjnej i 0,3 km kanalizacji tłocznej.
Wybudowana sieć umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 311 posesji.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Jejkowice.

1. Piotr Liszka,
    44-217 Rybnik, ul. W. Pola 24,
    tel. 32 4262004

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
    44-210 Rybnik, ul. Pod lasem 62,
    tel. 32 4249624

3. KOMAX S.C. Ilona Koczy Jacek Koczy,
    44-273 Rybnik, ul. Frontowa 5a,
    tel. 32 4213334
 
4. Usługi asenizacyjne ECO-GRYT Szweda Adam
    44-280 Rydułtowy, ul. Adama Mickiewicza 25/6
    tel. 32 4577162
    tel. 509 189 183
 
5. WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o. o.
    41-108 Zabrze, ul. Pod Borem,
    tel. 32 2784531
 
6.  Grzegorz Hanak  
44-213 Rybnik , ul. Sąsiedzka 65
tel. 500 282 733
 
7. Wodociągi – ESOX Sp. z o.o.
44-310 Radlin , ul. Odległa 138
tel. 32 456 72 48