Gmina Jejkowice

Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 23/2023

Zarządzenie Nr W.0050.114.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

8 grudnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 23/2023

Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 23/2023

Zarządzenie Nr W.0050.113.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Jejkowice w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Pliki do pobrania

6 grudnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 23/2023

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 22/2023

Zarządzenie Nr W.0050.112.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

6 grudnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 22/2023

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 21/2023

Zarządzenie Nr W.0050.111.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 06 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Pliki do pobrania

6 grudnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 21/2023

Dzień Górnika 2023

Jarmark Bożonarodzeniowy 2023

Akcja Zima 2023/2024

Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu dla akcji zima sezon 2023/2024 wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Oferenta:

Pan Marian Nieszporek
Handel Import Eksport Nieszporek Marian.
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 84
NIP: 6421083699
Tel. 607 277 740

1 grudnia 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Akcja Zima 2023/2024

Jubilaci 2023

Przejdź do - Jubilaci 2023

W dniu 21.11.2023r. w Sali Karczmy „Strzelec” w Jejkowicach odbyło się spotkanie Wójta Gminy z parami małżeńskimi obchodzącymi w 2023 roku jubileusze Złotych, Szmaragdowych i Diamentowych Godów. Wójt podziękował jubilatom za ich przykład życia małżeńskiego, który może być wzorem dla młodego pokolenia. Był też czas na pamiątkowe zdjęcia, wspomnienia i wspólne biesiadowanie. Jubilatom życzymy dużo zdrowia, miłości, ludzkiej życzliwości i dalszych wspaniałych rocznic.

28 listopada 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Jubilaci 2023

Terminy dyżurów ekodoradcy w grudniu 2023 r.

Super Uczniowie 2023

„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka.”

 Albert Einstein

W dniu 22.11.2023r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Wójta z uczniami jejkowickiej szkoły nominowanymi do Nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalno-artystyczne.
W spotkaniu oprócz nominowanych wziął udział Przewodniczący Rady Gminy oraz Panie Dyrektor.

Super Uczniowie 2023

W kategorii kulturalno-artystycznej nagrody powędrowały do:

Leny Pisulskiej

Natalii Barzyckiej

Antoniny Małysz

Zofii Wojaczek

Emilii Walczak

Natalii Newe

Alicji Ficek

Natalii Morgała

Amelii Woszczyńskiej

Aleksandry Kieś

Karoliny Ficek

Sabiny Czylok

Antoniny Wiśniowskiej

Laury Serwan

Anny Wieczorek

Lucyny Kołodziej

Wiktorii Buś

W kategorii naukowej nagrody otrzymali:

Jakub Bogusz

Mateusz Owczarek

Kinga Kubica

Martyna Pustelnik

W kategorii sport nagrodę otrzymali

Antoni Kołodziej

Marlena Miłek

Robert Dyczka

Bartosz Dyczka

Aleksander Miłek

Jakub Szczęsny

Maksymilian Matusik

Filip Knura

28 listopada 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Super Uczniowie 2023

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 20/2023

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie  uchwały podatkowej na 2024 rok dotyczącej podatku od nieruchomości

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

24 listopada 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 20/2023