Lyskor

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

SŁOWIAŃSKIE CARDIO

słowiańskie cardio

słowiańskie cardio

27 sierpnia 2021

Artur Szweda


Warsztaty

Warsztaty

27 sierpnia 2021

Artur Szweda


Budujemy odporność

Budujemy odporność

Budujemy odporność

27 sierpnia 2021

Artur Szweda


Budujemy odporność

Budujemy odporność

29 lipca 2021

Artur Szweda


LYSKOR - Spotkanie z zielarką

Spotkanie z zielarką

30 czerwca 2021

Artur Szweda


Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Nabór nr 4/2021 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Termin naboru wniosków: 9 kwietnia 2021 r. – 23 kwietnia 2021 r. (do godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-42021/

 

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 26 marca 2021 13:23 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 26 marca 2021 13:23

Zmodyfikował: Artur Szweda26 marca 2021 13:23

Data wytworzenia: 26 marca 2021 13:23

26 marca 2021

Artur Szweda


Zagospodarowanie terenu działek nr 745/14, 371/13 przy ul. Głównej w Jejkowicach realizacja

Przejdź do - Zagospodarowanie terenu działek nr 745/14, 371/13 przy ul. Głównej  w Jejkowicach realizacja

LOGOTYPY

5 lutego 2021


Jejkowice z nowym Centrum…

Zagospodarowanie terenu działek nr 745/14, 371/13 przy ul. Głównej w Jejkowicach

Zagospodarowanie terenu działek nr 745/14, 371/13 przy ul. Głównej w Jejkowicach

 

Jejkowice z nowym Centrum…

Rok 2020 to nie tylko walka z pandemią w naszej Gminie, jest to również rok dużych inwestycji. Jedną z tych inwestycji była kompleksowa rewitalizacja działek znajdujących się w samym centrum Gminy Jejkowice. Przypomnijmy, iż działki te zostały pozyskane przez Urząd Gminy za zgodą Rady Gminy już w 2014 r. Warto również dodać, iż przedmiotowe działki zostały ujęte w Gminnymi programie rewitalizacji Gminy Jejkowice.

Stąd też, jak tylko pojawiła się możliwość współfinansowania tego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania LYSKOR- Gmina postanowiła poddać gruntownej rewitalizacji niniejsze działki. Rewitalizacja ta nawiązuje do historycznego przeznaczenia centrum naszej Gminy. Zgodnie z przekazami najstarszych mieszkańców Jejkowic, w centrum Gminy znajdowało się miejsce odpoczynku i rekreacji, tzw. „Nowsi”, gdzie był staw, ławeczki oraz ogród różany.

Prace rozpoczęły się późną wiosną i trwały aż do drugiej połowy listopada. Efekt tych prac jest imponujący. Na nowym Centrum znajdziecie Państwo: altany z ławkami i stolikami, miejsce do gry w szachy/ warcaby, mini park sensoryczny dla najmłodszych, fontannę z ziemi, która nawiązuje do historycznego stawu znajdującego się w „Nowsi”. Ponadto wykorzystując naturalny spad terenu udało się stworzyć mini amfiteatr, który będzie wykorzystywany do organizacji różnego rodzaju koncertów. Całość została doświetlona nowoczesnym LED-owym oświetleniem oraz jest monitorowana przez dwie superczułe kamery.

Całkowity  koszt inwestycji wyniósł 830.368,26zł.

Mamy nadzieję, iż miejsce to będzie często wykorzystywane przez naszych mieszkańców i nie tylko, że będzie miejscem przyjaznym dla wszystkich.

4 lutego 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Jejkowice z nowym Centrum…

Stawiam na rozwój!

Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zapraszają do udziału w projekcie „Stawiam na rozwój!”.

Stawiam na rozwój!

DLACZEGO WARTO?
Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodową, w ramach której przewidziano m.in.:
• spotkania animacyjne,
• działania o charakterze środowiskowym – organizacja wydarzeń lokalnych zgodnie z oczekiwaniami uczestniczek,
• warsztaty motywacyjno-aktywizujące, spotkania z psychologiem,
• ścieżkę zawodową, w tym:
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania z doradcą zawodowym,
– kursy i szkolenia zawodowe zgodne z oczekiwaniami uczestniczek,
– organizację staży zawodowych.

Uczestniczki na większość zadań projektowych będą miały bezpośredni wpływ – razem określimy, jakie działania będziecie podejmować.

DLA KOGO?
Projekt realizowany będzie na obszarze LGD LYSKOR tj. gminy: Lyski, Kornowac, Gaszowice, Jejkowice, Pszów. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety niepracujące, chcące nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje, znaleźć zatrudnienie i spędzić ciekawie czas.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia LYSKOR osobiście lub telefonicznie pod nr 32 440 76 01 – od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 3 luty 2021 11:51 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 3 luty 2021 2020 11:51

Zmodyfikował: Artur Szweda, 3luty 2021 2020 11:51

Data wytworzenia: 3 luty 2021 2020 11:51

3 lutego 2021

Artur Szweda


LYSKOR - spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub
rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”, w związku z ogłoszonymi naborami. 
Spotkanie odbędzie się w formule wideokonferencji 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie w biurze LGD (e-mail: biuro@lyskor.pl; tel. 32 440 76 01) chęci udziału w wydarzeniu.
Konieczne będzie podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link dostępu do spotkania. Dodatkowo, link ten zostanie udostępniony na naszej stronie w dniu wydarzenia.

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

 

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 15 stycznia 2021 14:19 Artur Szweda

15 stycznia 2021

Artur Szweda


Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków
o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020:
1. Nabór nr 1/2021 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 2/2021 - rozwój działalności gospodarczej;
3. Nabór nr 3/2021 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Termin naboru wniosków: 29 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. (do
godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2021/01/13/nabor-wnioskow-w-ramach-prow-na-lata-2014-2020/

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 13 stycznia 2021 13:34 Artur Szweda

13 stycznia 2021

Artur Szweda


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LYSKOR rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory Stowarzyszenie pełniło rolę operatora w dystrybucji środków z osi LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Aktualnie wszystkie Lokalne Grupy Działania z województwa śląskiego prowadzą negocjacje z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Województwa Śląskiego dotyczące możliwości rozszerzenia zakresu zarządzanych środków o Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety, znajdującej się pod poniższym linkiem, która ma za zadanie wyłonić z szeregu zakresów jakie proponują ww. fundusze tj. EFRROW, EFS i EFRR w nowym okresie programowania tych najbardziej potrzebnych i dostosowanych do potrzeb naszego obszaru.
Ankieta jest anonimowa oraz tożsama z ankietą zamieszczoną na stronie internetowej oraz Facebooku Stowarzyszenia LYSKOR, więc nie ma potrzeby wypełniania jej po raz drugi. Ankieta będzie aktywna do dnia 20 stycznia br.

Link do ankiety -->
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=2268175626&&c=22554ec2

Pismo -->
lyskor - pismo dot ankiety
 (258.03 KB)

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 12 stycznia 2021 16:43 Artur Szweda

12 stycznia 2021

Artur Szweda