Fundusze zewnętrzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rozstrzygnięto II edycję Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

W wyniku konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 r. Gminie Jejkowice zostanie udzielona pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w kwocie 224 741,47 zł na realizację zadania pn.

„Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych Gminy Jejkowice”

W ramach zadania zostanie wymienione oświetlenie wewnętrzne w Zespole Szkolno‑Przedszkolnym w Jejkowicach.

Inwestycja zostanie zrealizowana w roku bieżącym.

Inicjatywa Antysmogowa

3 kwietnia 2024

Artur Szweda


BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JEJKOWICE WRAZ Z POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ORAZ ROBOTAMI PRZYGOTOWAWCZYMI I ODTWORZENIOWYMI

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE  JEJKOWICE WRAZ Z POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ORAZ ROBOTAMI  PRZYGOTOWAWCZYMI I ODTWORZENIOWYMI

15 czerwca 2022

Artur Szweda


Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Jejkowicach

Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

Logotypy UE

TYTUŁ PROJEKTU

Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

TRYB WYBORU

Tryb konkursowy

Kwota dofinansowania

556 291,00 zł

Okres realizacji projektu

01.07.2019 - 30.06.2021

Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Grupa docelowa to 222 uczniów. Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęc oraz doposażone zostaną prawcownie przedmiotowe. Miejscem realizacji projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach.

8 lipca 2019

Artur Szweda


Ocalić od zapomnienia

Regulamin konkursu na monografię historyczno – literacką

Ocalić od zapomnienia”.

 

 

 

10 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ocalić od zapomnienia

Wojewódzki konkurs plastyczno-historyczny "Niepodległość”

Gmina Jejkowice pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jejkowice pana Marka Bąka ogłasza wojewódzki konkurs plastyczno – historyczny pt. „Niepodległość” (wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości). Konkurs jest częścią składową programu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017. Jejkowice - Pamiętamy”.

 

 

 

 

21 lipca 2017

Artur Szweda