OGŁOSZENIE - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2021

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) Wójt Gminy Jejkowice informuje, że uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, językowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia przysługuje stypendium szkolne.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i ustalenia jej na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz 1508 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje oraz druki „Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego” można otrzymać w Urzędu Gminy Jejkowice pok. 12

Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2021r.

Wnioski po tym terminie nie będą przyjmowane.

Wójt Gminy Jejkowice
/-/ Marek Bąk

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 31 sierpnia 2021 10:54 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 31 sierpnia 2021 10:54

Zmodyfikował: Artur Szweda, 31 sierpnia 2021 10:54

Data wytworzenia: 31 sierpnia 2021 10:54

Autor: Artur Szweda