INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2023

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r. poz. 1469 ze zm.) przypominamy, iż właściciele nieruchomości są zobowiązani do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych co najmniej raz na kwartał.

W przypadku niskiego zużycia wody – poniżej 4m3 miesięcznie – wywóz powinien być co najmniej raz na pół roku.

Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy wywozić najmniej raz w roku.

Ponadto mieszkańcy mają obowiązek posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie art. 10 ust. 2a  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1469) - kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

Autor: Artur Szweda