Mobilny Subregion – Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2023

Mobilny Subregion

Mobilny Subregion

Rozpoczęły się konsultacje „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Z jego treścią można zapoznać się na stronie www.subregion.pl/mobilnosc w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Obecny etap jest ostatnim z trzech, które odbywają się w ramach powstawania Planu. W pierwszym etapie badany był aktualny stan systemu transportowego w Subregionie Zachodnim. Drugi etap służył poznaniu opinii mieszkańców, a także propozycji wobec zaproponowanych rozwiązań, które przewidziane były we wstępnej wersji dokumentu.

Teraz zaprezentowany zostanie gotowy projekt dokumentu, który jest wynikiem m.in. współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, czy lokalnymi samorządami.

Dokument porusza kwestie rozwoju mobilności w obszarze gmin i miast położonych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  Wyznacza on kierunki rozwoju transportu w regionie, tak aby był on zintegrowany i przyjazny dla środowiska przyczyniając się do poprawy atrakcyjności takich jego elementów jak: ruch pieszy, ruch rowerowy oraz transport publiczny.

Konsultacje społeczne mają charakter otwarty. Zapraszamy do aktywnego udziału m.in. środowiska społeczne, gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu, klubów, szkół, inwestorów jak również mieszkańców Subregionu Zachodniego.

Uwagi  i wnioski do Planu można zgłaszać w następujący sposób:

– pisemnie lub ustnie w siedzibie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik;

– pisemnie lub ustnie w trakcie spotkania  online w dniu 15 listopada 2023 r. w godzinach od 17:00 do 19:00. Platforma MS Team – link do spotkania

–wysyłając wiadomość na adres: mobilnosc@subregion.pl.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 27 listopada 2023 r.

 SUMP

Autor: Artur Szweda