Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Jubilaci 2021

Przejdź do - Jubilaci 2021

W dniu 16 listopada 2021r. miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Jejkowice z parami małżeńskimi obchodzącymi w 2021 roku Jubileusze 70-, 65-, 60-, 55- i 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na wyjątkowe uznanie zasługują jubilaci, którzy przeżyli ze sobą aż 70 lat. Są to Państwo Anna i Stanisław Skupień. Wszyscy Jubilaci przyjęli z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy listy gratulacyjne, kwiaty oraz skromne upominki. Spotkanie przebiegło w miłej i pełnej wspomnień atmosferze.

24 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Jubilaci 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

W dniu 4 listopada 2021 roku została podpisana Umowa Nr 20/2021/NPRC 2.0 pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Jejkowice o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Przyznana kwota dotacji w wysokości 2 400,00 zł. plus 600 zł. wkładu własnego Gminy, pozwoli na zakup nowości wydawniczych dla pięciu grup przedszkolnych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Jejkowicach.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 23 listopada 2021 11:50 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda23 listopada 2021 11:50

Zmodyfikował: Artur Szweda23 listopada 2021 11:50

Data wytworzenia: 23 listopada 2021 11:50

23 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Badanie ankietowe

Szanowni Państwo,

W związku z toczącymi pracami nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety.

Ankiety skierowane są do mieszkańców regionu, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Badanie ankietowe posłuży opracowaniu diagnozy będącej punktem wyjścia do stworzenia Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Poniżej  link do informacji o badaniu ankietowym:

https://subregion.pl/badania-ankietowe-dotyczace-strategii-terytorialnej-subregionu-zachodniego-wojewodztwa-slaskiego/

18 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Badanie ankietowe

Zlot Food Trucków

Dzień Otwarty Notariatu 2021

Pliki do pobrania

10 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dzień Otwarty Notariatu 2021

Lyskor - Maraton Fitness

Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza na Maraton Fitness, który odbędzie się 18 listopada br. w godz. 17.00 – 20.00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 7).

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”, realizowane w ramach projektu „Kurs na zdrowie!”.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy w biurze Stowarzyszenia LYSKOR, tel. 32 440 76 01.

Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza na Maraton Fitness

10 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Lyskor - Maraton Fitness

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2021

Zarządzenie Nr W.0050.95.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2022

Pliki do pobrania

10 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2021

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2021

Zarządzenie Nr W.0050.92.2021 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał: 1. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice; 2. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Pliki do pobrania

10 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2021

Informacja KRUS

Informacja KRUS

10 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja KRUS

Dodatkowe polowanie zbiorowe Koła Łowieckiego Jaźwiec Jejkowice

Turniej Skata 2021

turniej skata 2021

8 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Turniej Skata 2021

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2022 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 08 listopada 2021 09:30 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 08 listopada 2021 09:30

Zmodyfikował: Artur Szweda, 08 listopada 2021 09:30

Data wytworzenia: 08 listopada 2021 09:30

8 listopada 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2021