Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Jejkowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jejkowicach wchodzą:

1.

Anna Elżbieta Owczarek

Przewodniczący Komisji

2.

Dominika Teresa Konieczny

Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.

Grażyna Wiesława Bzdziuch

Członek Komisji

4.

Iwona Maria Grzenia

Członek Komisji

5.

Barbara Teresa Hajduczek

Członek Komisji

6.

Justyna Barbara Kostka

Członek Komisji

7.

Sabina Małgorzata Pytlik

Członek Komisji

8.

Agnieszka Agata Węgielnik

Członek Komisji

9.

Sylwia Wojaczek

Członek Komisji

2.Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Jejkowicach mieści się:

w Urzędzie Gminy Jejkowice, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice, tel. 324302002

3.Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

28.02.2024 - 14:00 - 15:30
29.02.2024 - 07:30 - 15:30
01.03.2024 - 07:30 - 14:30
02.03.2024 - 10:00 - 16:00
04.03.2024 - 07:30 - 16:00

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Jejkowicach

Anna Elżbieta Owczarek

Pliki do pobrania

 

28 lutego 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Jejkowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

X koncert pieśni chóralnej

Dyżury Ekodoradcy Subregionu Zachodniego dla mieszkańców poszczególnych gmin w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego

W dniu 27.02.2024r.  w godz. od 9.00 do 12.00 pracownicy Urzędu Skarbowego w Rybniku będą pełnić dyżur w Urzędzie Gminy Jejkowice, podczas którego m.in. będzie można pobrać druki rocznych zeznań oraz informacje o ulgach.

26 lutego 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego

Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024

Informator na temat dostępu do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji w Powiecie Rybnickim

Informacja o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców powiatu. 

https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-rybnicki/

 

16 lutego 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informator na temat dostępu do Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji w Powiecie Rybnickim

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2024

Zarządzenie Nr W.0050.11.2024 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2024 roku na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

Pliki do pobrania

14 lutego 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2024

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2024 r.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

12 lutego 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2024

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Jejkowice informuje mieszkańców Gminy Jejkowice, że decyzje wymiarowe na rok 2024 podatków od nieruchomości , rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego można już odbierać w tutejszym Urzędzie Gminy- pokój nr 4  do dnia  9 lutego włącznie,  w  godzinach urzędowania.

Przypomina się również, że z dniem 15 lutego upływa termin składania deklaracji DT i DT 1A na podatek od środków transportowych oraz upływa termin płatności tegoż podatku.

 

Wójt Gminy Jejkowice

                                                                   Marek Bąk

18 stycznia 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

Konsultacje - organizacje społeczne

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2024 r.”

Wójt Gminy Jejkowice opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2024 r.” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii dot. jego zapisów.

Termin zgłaszania opinii wyznacza się do dnia 08.02.2024 r. włącznie.

W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Jejkowice ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.

Uchwała.Projekt.Program zwierzęta 2024-01-16.pdf 412 kB

 

18 stycznia 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Konsultacje - organizacje społeczne

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2024

ZARZĄDZENIE NR W.0050.2.2024 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2024 r.

Pliki do pobrania

18 stycznia 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2024