Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.
Do Rady powołane zostaną 32 osoby w wieku od 15 do 26 lat.
Nabór Kandydatów odbywa się w terminie 1-30 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie naboru dostępnym na stronie internetowej ministerstwa: www.gov.pl/web/klimat/MRK

 Zaproszenie do udziału w naborze do Młodzieżowej Rady Klimatycznej (747.22 KB)

21 czerwca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Lokalna Strategia Rozwoju LGD LYSKOR - Ankieta

W związku ze zbliżającym się zakończeniem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD LYSKOR, prowadzimy badanie ewaluacyjne dotyczące jej realizacji.
Bardzo prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety - zajmie to Państwu kilka minut.
Uzyskane od Państwa dane posłużą temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Ankietę można wypełnić klikając w link https://bit.ly/36y7mH8

21 czerwca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Lokalna Strategia Rozwoju LGD LYSKOR - Ankieta

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 10g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz na podstawie art. 29, art. 39, art.40 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 opracowywany jest przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice, Gminę Lyski, Gminę Świerklany przy udziale Powiatu Rybnickiego na podstawie porozumienia z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z aneksem nr 1.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice, Gminy Lyski, Gminy Świerklany oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko oraz inną dokumentacją sprawy
 będą udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w serwisie informacyjnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie
od 22.06.2022 r. do 5.08.2022r.

W powyższym terminie wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl pisemnie na adres:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

elektronicznie na adres: strategia@czerwionka-leszczyny.pl, lub ustnie w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych w godzinach pracy Urzędu.

Informuję, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformęelektroniczną. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2022r. o godz. 17.00. Link do spotkania dostępny będzie na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.czerwionka-lezszczyny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Pliki do pobrania

15 czerwca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030

W związku z opracowywaniem dokumentu "Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030" Stowarzyszenie LYSKOR
zaprasza do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym jej realizacją.

Zgromadzone dzięki ankiecie dane pozwolą na precyzyjne określenie kierunków działań, celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w
przygotowywanym dokumencie strategicznym.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień
zbiorczych.

Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej do 20 czerwca 2022 r.

Ankietę można wypełnić klikając w link
https://forms.gle/iUwc2WEmwGY8A2Tu5

Jednocześnie zapraszamy do udziału w organizowanym spotkaniu
konsultacyjnym, w dniu 22.06.2022r., w Urzędzie Gminy Jejkowice o godz. 18:00

13 czerwca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2024-2030

Jejkowice w centrum 2022

Przypominamy że zostały tylko 3 tygodnie na złożenie deklaracji CEEB!

Przypominamy że zostały tylko 3 tygodnie na złożenie deklaracji CEEB

Informujemy iż nie dotrzymanie obowiązku nałożonego  zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2021 r. może skutkować karą grzywny.

Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:

w formie elektronicznej – poprzez stronę

  • za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jejkowice (pokój nr 16).

Przypominamy o obowiązujących terminach:

- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Pliki do pobrania

10 czerwca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Przypominamy że zostały tylko 3 tygodnie na złożenie deklaracji CEEB!

Rodzinny Rajd Rowerowy 2022

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2022 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2022

Pliki do pobrania

8 czerwca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2022

Lyskor - spotkanie konsultacyjne

Bezpłatne badanie wzroku

Dzień Dziecka 2022

Dzień Dziecka 2022

2 czerwca 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dzień Dziecka 2022

Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Jejkowicach

Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Jejkowicach została dofinansowana
z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w kwocie 562 298,00 zł

1 czerwca 2022


Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowa w Jejkowicach