Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Sportowa w Rybniku

Informujemy, iż z dniem 1 grudnia 2022 r. wznawia działalność PSZOK przy ulicy Sportowej w Rybniku Niewiadomiu na zasadach, które obowiązywały wcześniej.

Mieszkańcy Gminy Jejkowice będą mogli dostarczać odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rybniku przy ul. Sportowej

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku: od 7.00 do 19.00
w soboty: od 9.00 do 16.00

W PSZOK-u należy:

1. okazać (w dowolnej formie) dowód zapłaty za odpady za bieżący lub poprzedni miesiąc,
2. samodzielnie dokonać rozładunku odpadów zgodnie z obowiązującym Regulaminem PSZOKu.

Tel. 797848337

30 listopada 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Sportowa w Rybniku

Zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach - lista rezerwowa

Jarmark Bożonarodzeniowy 2022

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jejkowice, zarządzone na dzień 29 stycznia 2023r.

Trening syren

W dniu 22 listopada 2022 r. pomiędzy godzinami 9:00 a  13:00  zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W związku z powyższym na terenie Gminy Jejkowice oraz całym Województwie Śląskim zostaną uruchomione syreny alarmowe

22 listopada 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Trening syren

Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Święto Niepodległości w Jejkowicach

W dniu 11 listopada 2022r. zostały zorganizowane gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jejkowicach. Po mszy św. w intencji Ojczyzny uczestnicy obchodów przeszli do Centrum Rekreacyjnego w Jejkowicach, gdzie przy wtórze Hymnu podniesiono flagę na maszt zakupiony w ramach projektu "Pod biało-czerwoną". Następnie odczytano Apel poległych i złożono znicze przy pamiątkowych tablicach ufundowanych dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz bohaterów powstań śląskich. Imprezę zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Uczestnicy obchodów mogli skosztować specjalnego tortu w barwach narodowych, skorzystać z bufetu kawowego czy też poczęstować się grochówką z kotła. Dziękujemy wszystkich którzy włączyli się w organizację tej wspaniałej uroczystości, a w szczególności druhom z OSP Jejkowice, pocztom sztandarowym, dzieciom z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jejkowicach oraz harcerzom z 17 Drużyny Harcerskiej „Salamandra”. Dziękujemy młodym artystom, którzy swoim występem uświetnili tę uroczystość tj. Oliwii Rek, Jakubowi Mazelanik i Sebastianowi Pikus.

17 listopada 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Święto Niepodległości w Jejkowicach

Składanie wniosków na zakup paliwa stałego

Informujemy, że Gmina Jejkowice przystąpiła do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Jejkowice zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 W związku z powyższym wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego należy złożyć do dnia 25 listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice. Wzór wniosku dostępny jest do pobrania poniżej lub w siedzibie Urzędu.  

 Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Zgodnie z zapisami ustawy:

  • do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.),
  • zakup preferencyjny jest możliwy jeżeli wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupienia na gospodarstwo domowe do dnia 31 grudnia 2022 r. to 1,5 tony. 

Wniosek może złożyć każda osoba uprawniona do zakupu preferencyjnego, jednakże pierwszeństwo do tego zakupu mają osoby, które złożyły ankietę dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

Informujemy również, że zakup paliwa jest możliwy jedynie poprzez przedpłatę w wysokości 100 procent wartości brutto zakupionego paliwa po podpisaniu umowy z osobą uprawnioną do zakupu. Cena za 1 tonę paliwa to 2000 zł brutto bez kosztów transportu.

Pliki do pobrania

15 listopada 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Składanie wniosków na zakup paliwa stałego

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 17/2022

Zarządzenie Nr W.0050.103.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2023

Pliki do pobrania

10 listopada 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 17/2022

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 16/2022

Zarządzenie Nr W.0050.102.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Jejkowice.

Pliki do pobrania

 

10 listopada 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 16/2022

Festiwal Dynii 2022

Zdjęcia z tegorocznego Festiwalu Dyni tutaj:

 

9 listopada 2022


Czytaj więcej o: Festiwal Dynii 2022

Jubilaci 2022

W dniu 3 listopada 2022r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z parami małżeńskimi obchodzącymi w 2022 roku jubileusze Złotych, Szmaragdowych i Diamentowych Godów.

50-lecie pożycia małżeńskiego

Dudzik Bronisława i Henryk

Jaskuła Halina i Walter

Knura Cecylia i Janusz

Konsek Urszula i Czesław

Kubica Zofia i Roman

Lech Janina i Henryk

Raszczyk Małgorzata i Andrzej

Skowron Teresa i Piotr

Student Halina i Janusz

Szweda Krystyna i Józef

Śmieja Urszula i Henryk

Wieczorek Danuta i Roman

55-lecia pożycia małżeńskiego:

BOCHENEK Aniela i Brunon

BUJOK Małgorzata i Henryk

KNESZ Aniela i Rufin

PSOTA Krystyna i Tadeusz

ZIELONKA Halina i Bronisław

60-lecie pożycia:

Magdalena i Antoni Zieleźny

Anastazja i Bronisław Pustelnik

9 listopada 2022


Czytaj więcej o: Jubilaci 2022