Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ekodoradca Subregionu Zachodniego 27.10.2022

Pod biało-czerwoną

Pod biało-czerwoną

Pod biało-czerwoną

Pod biało-czerwoną

27 września 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Pod biało-czerwoną

EUROPEJSKI DZIEŃ DONACJI I TRANSPLANTACJI (EODD)

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację tej uroczystości Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego wsparcia potrzebują.

EUROPEJSKI DZIEŃ DONACJI I TRANSPLANTACJI (EODD)

23 września 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: EUROPEJSKI DZIEŃ DONACJI I TRANSPLANTACJI (EODD)

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

W związku z uchwaloną przez Sejm 2 września Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Wójt Gminy Jejkowice informuje o konieczności przeprowadzenia przez osoby posiadające kwalifikacje  kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 Więcej informacji - komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Więcej informacji - Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

23 września 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2022

22 września 2022 11:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2022 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

22 września 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2022

Od gimnastyka do olimpijczyka

Ekodoradca Subregionu Zachodniego

Dyżur ekodoradca

Ekodoradca Subregionu Zachodniego wraz z Urzędem Gminy
Jejkowic
zapraszają mieszkańców na cykliczne spotkania konsultacyjne, które odbywać się będą w ostatni czwartek każdego miesiąca w godzinach od 12:30 – 15:30.

Ekodoradca będzie Państwu służył: 

  • przekazaniem wiedzy o uchwale antysmogowej i wynikających z niej obowiązkowych działań mieszkańców
  • informacją o dostępnych formach wsparcia i dotacjach na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację i instalację fotowoltaiczną,
  • pomocą w doborze optymalnego i ekologicznego źródła ciepła,
  • doradztwem, jak podnieść efektywność energetyczną budynku,
  • edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,

Najbliższe spotkanie już 29.09.2022 r. w Urzędzie Gminy Jejkowice

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

System wsparcia doradczego w zakresie ochrony powietrza powstał w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” i obejmuje swoim zasięgiem cale  województwo śląskie.  Zadania  ekodoradców subregionalnych skupiają się wokół działań informacyjno-edukacyjno-promocyjnych skierowanych do mieszkańców gmin, które nie są bezpośrednimi parterami w wyżej wymienionym projekcie. Są to: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lubomia, Kornowac, Kuźnia Raciborska, Pszów i Rudnik.

1 września 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ekodoradca Subregionu Zachodniego

Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Od 1 września 2022 roku

Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze 

będzie czynny w każdy poniedziałek w godzinach 1600 – 1800

31 sierpnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1915 z późn. zm.) Wójt Gminy Jejkowice informuje, że uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, językowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia przysługuje stypendium szkolne.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł. netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i ustalenia jej na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje oraz druki „Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego” można otrzymać w Urzędu Gminy Jejkowice pok. 12

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2022r.

Wnioski po tym terminie nie będą przyjmowane.

 

Wójt Gminy Jejkowice

/-/ Marek Bąk

30 sierpnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Jaźwiec Jejkowice w sezonie 2022-2023

Dożynki 2022

Dożynki 2022

22 sierpnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dożynki 2022

Informacja dotycząca składania wniosków na dodatek węglowy

Urząd Gminy Jejkowice informuje, że od wtorku 23.08.2022r wnioski na wypłatę dodatku węglowego należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach ul. Szkolna 6. 

22 sierpnia 2022

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków na dodatek węglowy