Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej

27 lipca 2022

Artur Szweda


BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JEJKOWICE WRAZ Z POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ORAZ ROBOTAMI PRZYGOTOWAWCZYMI I ODTWORZENIOWYMI

11 lutego 2022


BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JEJKOWICE WRAZ Z POMPOWNIAMI ŚCIEKÓW ORAZ ROBOTAMI PRZYGOTOWAWCZYMI I ODTWORZENIOWYMI

5 stycznia 2022

Artur Szweda


Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice

23 września 2021


Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu gminy Jejkowice

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

 

16 kwietnia 2021


Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

22 grudnia 2020

Artur Szweda


Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

7 grudnia 2020

Artur Szweda


Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w sezonie zimowym 2020/2021

Jejkowice - BIP » Gmina Jejkowice » Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w sezonie zimowym 2020/2021

 

12 listopada 2020

Artur Szweda


Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024

Pliki do pobrania

23 października 2020

Artur Szweda


Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice

Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

23 października 2020

Artur Szweda


„Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej” w Gminie Jejkowice

30 czerwca 2020


Zagospodarowanie terenu działek nr 745/14, 371/13 przy ul. Głównej w Jejkowicach

24 marca 2020