Afrykański pomór świń - ASF

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rybniku informuje, że okres od wiosny do jesieni jest porą zwiększonego ryzyka występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Powodem takiego stanu rzeczy jest zwiększona aktywność ludzi, odwiedzających w tym czasie z dużym natężeniem obszary leśne i polne (prace polowe, zbieranie runa leśnego, aktywność turystyczna), na których bytują dziki.

Podstawą zapobiegania niebezpiecznym chorobom występującym u zwierząt jest świadomość zagrożenia i odpowiedzialność postepowania każdego z nas. Konsekwencje z wystąpienia ogniska choroby nie dotyczą pojedynczego hodowcy, są odczuwalne dla wszystkich mieszkańców w obszarach zagrożenia (obręb 10 km od miejsca choroby)

 

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 18 maja 2021 14:03 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda18 maja 2021 14:03

Zmodyfikował: Artur Szweda18 maja 2021 14:03