Lyskor

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekty realizowane w 2019 roku

Przejdź do - Projekty realizowane w 2019 roku

W 2019 roku Gmina Jejkowice dzięki członkostwu w LGD LYSKOR realizuje dwa projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Jeden projekt pn „Eko-Jejkowice – nauczmy się kochać przyrodę” dotyczy szeroko rozumianej edukacji ekologicznej w ramach, którego zorganizowane zostaną spotkanie i wyjazd z prelekcjami nt. zagrożeń związanych ze smogiem, a także Rodzinny Rajd Rowerowy z quizem ekologicznym.

Drugi z projektów pn. „Aktywne Jejkowianki – strzec tradycji, lecz nie ograniczać się tradycją” dotyczy kultywowania śląskich zwyczajów i tradycji związanych między innymi z Babskim Combrem czy Wielkanocą.

18 marca 2019


Remont kapliczki pw. Św. Jana Nepomucena w Jejkowicach

Informacja o realizacji PROW

11 kwietnia 2017