Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

NSP 2021 rachmistrzowie telefoniczni

Pracę rozpoczęli rachmistrzowie, którzy mogą dzwonić z numeru 22 828 88 88, ale nie będą odwiedzać respondentów w domach aż do odwołania. Możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na http://spis.gov.pl lub przez infolinię 22 279 99 99. https://bit.ly/3h96j3m #liczysiękażdy

Możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza

10 maja 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: NSP 2021 rachmistrzowie telefoniczni

NSP 2021 promocja spisu wśród maturzystów

Maturzystom życzymy udanych egzaminów maturalnych i zachęcamy do udziału w spisie powszechnym przez Internet! Samospis internetowy umożliwia udział w loterii z cennymi nagrodami!

#liczysiękażdy #NSP2021 #liczymysiędlaPolski

NSP2021

10 maja 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: NSP 2021 promocja spisu wśród maturzystów

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Co by było gdyby nie było spisu

Uzyskane w spisie powszechnym dane statystyczne wykorzystywane są m .in. do obliczania kwoty dotacji dla poszczególnych gmin według liczebności populacji.

Więcej o znaczeniu spisu:

 czy_spis_jest_potrzebny

19 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Co by było gdyby nie było spisu

GBS - promocja NSP 2021 (odwołanie wizyt rachmistrzów; spis w kwietniu tylko zdalnie)

Spis tylko zdalnie

Informujemy, że zamieściliśmy na kontach Urzędu Statystycznego w Katowicach w mediach społecznościowych (Twitter, Facebook) posta dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - odwołanie wizyt rachmistrzów; spis w kwietniu tylko zdalnie.

Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1379723382745403394

Facebook: https://www.facebook.com/StatKatowice/photos/a.112945123871173/258930535939297/

7 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: GBS - promocja NSP 2021 (odwołanie wizyt rachmistrzów; spis w kwietniu tylko zdalnie)

GBS - promocja NSP 2021 (nowelizacja ustawy o NSP 2021)

wydłużenie czasu realizacji NSP 2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 1 kwietnia 2021 r. ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wydłużenie czasu realizacji NSP 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 o 3 miesiące, tj. do 30 września 2021.

 

7 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: GBS - promocja NSP 2021 (nowelizacja ustawy o NSP 2021)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – infolinia spisowa

Od 1 kwietnia infolinia spisowa - 22 279 99 99 - jest dostępna przez 7 dni w tygodniu, w godz. 8-20.

Połączenie oferuje kanał  „Spisz się przez telefon” i „Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza”.

więcej - http://spis.gov.pl

NSP2021 infolinia

2 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – infolinia spisowa

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

 

#LiczymySięDlaPolski  #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

16 marca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony

W związku z tym, że w większości gmin kandydaci na rachmistrzów w NSP2021 zgłosili się w niewystarczającej liczbie Dyrektor Centralnego Biura Spisowego w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym podjęli decyzję o przedłużeniu do 16 lutego 2021r. naboru na rachmistrzów spisowych na terenie całego kraju.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza zobligowany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną i będą zakończone egzaminem.

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu tj uzyskają co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych.

Pliki do pobrania

9 lutego 2021

Artur Szweda


Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021

NSP2021NSP2021

Historia dokumentu

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 01 luty 2021 12:27 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 01 luty 2021 12:27

Zmodyfikował: Artur Szweda, 01 luty 2021 12:27

Data wytworzenia: 01 luty 2021 12:27

1 lutego 2021

Artur Szweda