Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 9/2022

Zarządzenie Nr W.0050.48.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 20 kwietnia 2022 roku. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Pliki do pobrania

20 kwietnia 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

4 kwietnia 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

4 kwietnia 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2022

Zarządzenie Nr W.0050.40.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

28 marca 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2022

Zarządzenie Nr W.0050.39.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pliki do pobrania

28 marca 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

28 marca 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2022

Zarządzenie Nr W.0050.38.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

21 marca 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 5/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

24 lutego 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

24 lutego 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2022 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

24 lutego 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

24 lutego 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2022 r.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

24 lutego 2022

Artur Szweda