Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2019

Zarządzenie Nr W.0050.35.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

8 maja 2019

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 5/2019

Zarządzenie Nr W.0050.34.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 08 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym przez osoby z terenu Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

8 maja 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

25 marca 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2019

Zarządzenie Nr W.0050.22.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Pliki do pobrania

15 marca 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

15 marca 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2019

Zarządzenie Nr W.0050.19.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice

Pliki do pobrania

7 marca 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

 

15 marca 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2019

Zarządzenie Nr W.0050.18.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Pliki do pobrania

7 marca 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych  na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska    i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

 

26 lutego 2019

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2019

Zarządzenie NR W.0050.14.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych  na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska    i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

15 lutego 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 15/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

13 grudnia 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice - 15/2018

Zarządzenie nr W.0050.112.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

5 grudnia 2018