Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 14/2020

Zarządzenie Nr W.0050.63.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jejkowice na lata 2020-2023

Pliki do pobrania

18 czerwca 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Pliki do pobrania

26 maja 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2020

Zarządzenie Nr W.0050.53.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu zamiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Pliki do pobrania

11 maja 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt zamiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.
Konsultacje przedmiotowej uchwały są objęte nowym Zarządzeniem Wójta Gminy Jejkowice nr W.0050.53.2020 z dnia 11 maja 2020r.
Tym samym termin konsultacji uchwały został wydłużony do dnia 19 maja 2020r.

11 maja 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2020

Zarządzenie Nr W.0050.52.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu zamiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Pliki do pobrania

7 maja 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2020

Zarządzenie Nr W.0050.50.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania

5 maja 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 9/2020

Zarządzenie Nr W.0050.49.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Jejkowice na lata 2021-2023 wraz z aktualizacją na 2020 rok

Pliki do pobrania

29 kwietnia 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

15 kwietnia 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2020

Zarządzenie Nr W.0050.43.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Pliki do pobrania

7 kwietnia 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

14 kwietnia 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.38.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania

3 kwietnia 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

1 kwietnia 2020

Artur Szweda