Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 12/2017

Zarządzenie nr W.0050.86.2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał:

1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice 

16 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 12/2017

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 11/2017

Zarządzenie nr W.0050.85.2017 z dnia 14.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

14 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 11/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał podatkowych na 2018 rok, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych a także w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

16 listopada 2017

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 10/2017

Zarządzenie nr W.0050.80.2017 z dnia 02.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji uchwał podatkowych na 2018 rok, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych a także w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

3 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 10/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 9/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

10 listopada 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 9/2017

Zarządzenie nr W.0050.78.2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jejkowice

30 października 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 9/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2018 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

31 października 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 8/2017

Zarządzenie nr W.0050.75.2017 z dnia 17.10.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2018 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

18 października 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 8/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

3 sierpnia 2017

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 7/2017

Zarządzenie nr W.0050.55.2017 z dnia 26.07.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

26 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 7/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice na lata 2017-2023

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

26 maja 2017

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 6/2017

Zarządzenie nr W.0050.36.2017 z dnia 16.05.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice na lata 2017-2023

16 maja 2017


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 6/2017