Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 14/2019

Zarządzenie Nr W.0050.83.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2020 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Pliki do pobrania

12 listopada 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.80.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych na 2020 rok dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

Pliki do pobrania

4 listopada 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 12/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie   trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

14 października 2019

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.70.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pliki do pobrania

2 października 2019


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 września 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

Pliki do pobrania

13 września 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 września 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

13 września 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 9/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 września 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 9/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

3 września 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

16 sierpnia 2019


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2019

Zarządzenie W.0050.53.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Pliki do pobrania

23 lipca 2019