Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 6/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.32.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Pliki do pobrania

23 marca 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 5/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.24.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

Pliki do pobrania

3 marca 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2020

Zarządzenie Nr W.0050.20.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

14 lutego 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2020r.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

3 lutego 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

27 stycznia 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2020r.

23 stycznia 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jejkowice na lata 2020 - 2026

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

22 stycznia 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.6.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

17 stycznia 2020

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.4.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jejkowice na lata 2020 - 2026

Pliki do pobrania

14 stycznia 2020

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 14/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2020 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

22 listopada 2019

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 14/2019

Zarządzenie Nr W.0050.83.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2020 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Pliki do pobrania

12 listopada 2019


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 13/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie projektów uchwał podatkowych na 2020 rok dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwał.

22 listopada 2019

Artur Szweda