Zaproszenie na warsztaty w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jejkowice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2017

Logotypy UEWójt Gminy Jejkowice wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają mieszkańców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych na spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów
służących opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jejkowice.

Celem spotkania jest:

Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Jejkowice oraz:
· zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
· przedstawienie wyników diagnozy Gminy Jejkowice w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
· przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami,
· identyfikacja najważniejszych problemów Gminy ze wskazaniem ich lokalizacji – dyskusja nt. potrzeb i oczekiwań interesariuszy,
· przedstawienie procedury zgłaszania projektów rewitalizacyjnych na terenie objętym Programem.

Miejsce spotkania:
Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, przy ul. Głównej 42 – sala gimnastyczna
Termin spotkania:
28 marca 2017 roku o godz. 17:00
Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

Autor: Artur Szweda