Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2021

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
  z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
  w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica,

 Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

 

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków – informacje

 Grypa ptaków jest niezwykle zakaźną i zaraźliwą chorobą występującą u drobiu domowego, mogącą powodować 100% śmiertelność ptactwa
w dotkniętych nią stadach. Rozprzestrzenienie wirusa następuje poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w roznoszeniu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Jednak najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptakami wodnymi.

 Z tego powodu wszyscy hodowcy drobiu, zarówno właściciele ferm wielkotowarowych jak i właściciele drobiu utrzymywanego w systemie przyzagrodowym, zobowiązani są do wdrożenia właściwej prewencji poprzez zastosowanie środków bioasekuracyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722).

 Dodatkowo zaleca się:

 • zabezpieczenie słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym, przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.);
 • regularny przegląd wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • eliminację wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych);
 • powstrzymanie się (w miarę możliwości) przed tworzeniem sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa oraz zabezpieczenie istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • powstrzymanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe, jak najczęstsze usuwanie opadłych owoców.

Grypa ptaków powoduje ogromne straty ekonomiczne hodowców, na fermach których wystąpiła. Ma to przełożenie na sytuację ekonomiczną całej branży drobiarskiej w kraju, a przez to na kondycję ekonomiczną państwa. Dlatego tak ważna jest odpowiednia wiedza na temat rozprzestrzeniania się wirusa
i stosowanie właściwej bioasekuracji w gospodarstwach.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 30 kwietnia 2021 09:53 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda30 kwietnia 2021 09:53

Zmodyfikował: Artur Szweda30 kwietnia 2021 09:53

Data wytworzenia: 30 kwietnia 2021 09:53

Autor: Artur Szweda