Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2021

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2021 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 19 luty 2021 09:35 Artur Szweda

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Autor dokumentu: Artur Szweda

Wprowadził: Artur Szweda, 19 luty 2021 09:35

Zmodyfikował: Artur Szweda, 19 luty 2021 09:35

Data wytworzenia: 19 luty 2021 09:35

Autor: Artur Szweda