Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt zamiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.
Konsultacje przedmiotowej uchwały są objęte nowym Zarządzeniem Wójta Gminy Jejkowice nr W.0050.53.2020 z dnia 11 maja 2020r.
Tym samym termin konsultacji uchwały został wydłużony do dnia 19 maja 2020r.

Autor: Artur Szweda