Zgłaszanie odnalezionych padłych dzików

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2020

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W celu walki z chorobą ASF wykonywane są w naszym województwie planowe, zorganizowane przeszukania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków. Działania te koordynuje Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików i ich szczątków przez osoby postronne przyjmowane są całodobowo przez Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego- zgłoszenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112.

PCZK niezwłocznie przekazuje informację w powyższym zakresie do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii.

Kontakt do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
telefon: 32 4221000
fax: 32 4395810
mail: pczk@rybnik.kmpsp.gov.pl

Autor: Artur Szweda