Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jejkowice na lata 2020 - 2026

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda