OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2019

w dniu 13.09.2019r. (piątek)
będzie zorganizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
na parkingu przy ulicy Wiatracznej (naprzeciwko Kościoła)

Punkt będzie obsługiwał wyłącznie mieszkańców Jejkowic

Do punktu można dostarczyć niżej wymienione odpady:
- papier, - tworzywa sztuczne, - metal, - segregowane szkło , - opakowania wielomaterałowe - odpady zielone ulegające biodegradacji, - zużyte baterie i akumulatory, - chemikalia (w tym tłuszcze, zużyte oleje, farby i lakiery, kleje i rozpuszczalniki), - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony z samochodów osobowych, - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (papa, wełna, styropian z prac budowlanych, gruz budowlany), - urządzenia sanitarne, -drzwi i okna bez szyb.
Punkt będzie czynny w godzinach od 11.00 do 16.00