Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2019

Urząd Gminy Jejkowice przypomina, iż w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice, zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do dnia 13 września 2019r.

Autor: Artur Szweda