Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2019

Logotypy UE

TYTUŁ PROJEKTU

Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

TRYB WYBORU

Tryb konkursowy

Kwota dofinansowania

556 291,00 zł

Okres realizacji projektu

01.07.2019 - 30.06.2021

Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Grupa docelowa to 222 uczniów. Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęc oraz doposażone zostaną prawcownie przedmiotowe. Miejscem realizacji projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach.

Autor: Artur Szweda