INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2019

Dnia 24.04.2019r. odbyło się losowanie "Wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie w 2019 r. zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwo stałe, na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych"

Spośród obecnych na losowaniu mieszkańców wyłoniona została 3-osobowa Komisja, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowania. Wylosowane zostały poniższe numery złożonych wniosków:

5 , 24 , 16 , 14 , 20 , 31 , 40 , 35 , 3 , 39 , 27 , 11 , 38, 17 , 60 , 58 , 30 , 10 , 54 , 49.

Listę rezerwową stanowią wnioski o numerach:

34 , 26 , 12 , 48 , 22 , 36 , 51 , 45 , 32 , 1.

Autor: Artur Szweda