Zgłaszanie propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2017

Wójt Gminy Jejkowice wraz z firmą ECO-SITE z Rybnika zapraszają  do zgłaszania pomysłów, projektów i przedsięwzięć remontowo-budowlanych, społecznych oraz wspierających przedsiębiorczość, które mogą być realizowane na terenach przyległych do ulicy Głównej, Niedobczyckiej, Dworcowej i Krótkiej (obszarach wskazanych do rewitalizacji).

Wpisanie zadań do Lokalnego Programu Rewitalizacji może ułatwić pozyskanie środków finansowych na ich realizację. Propozycje projektów rewitalizacyjnych należy składać do dnia 31 marca 2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego dostępnego do pobrania poniżej. Fiszki zgłoszenia projektu można dostarczyć również w następujących formach:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@jejkowice.pl, wpisując w tytule „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”,

  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Jejkowice, ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice z dopiskiem: „Fiszka zgłoszenia projektu rewitalizacyjnego”,

  • dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Jejkowice (pokój nr 17), ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.