INFORMACJA o dofinansowaniu w 2019r. do wymiany starych kotłów na ekologiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019

Informujemy, że w dniu 04 marca 2019 r.  Rada Gminy Jejkowice przyjęła Uchwałę nr BR.0007.V.37.2019 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.

Termin składania wniosków oraz jawnego losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Pliki do pobrania

Autor: Artur Szweda