Ogłoszenie - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2018

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) Wójt Gminy Jejkowice informuje, że uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, językowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia przysługuje stypendium szkolne.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł. netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i ustalenia jej na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.)

Od 1 października 2018 kryterium dochodowe zostaje podniesione do kwoty 528,00 zł.

W takim przypadku stypendium zostanie przyznane od 1 października 2018r.

Szczegółowe informacje oraz druki „Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego” można otrzymać w Urzędu Gminy Jejkowice pok. 23

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 17 września 2018r. (poniedziałek)

Wnioski po tym terminie nie będą przyjmowane.

Wójt Gminy Jejkowice

/-/ Marek Bąk

 

Autor: Artur Szweda