Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda