Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2022

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-16

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW O JAKOŚCI POWIETRZA:

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-16

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-12

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-10

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-01-09

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-29

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-12-29

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-29

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. POZIOM III - ALARM SMOGOWY - 2021-12-28

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. POZIOM II - 2021-12-28

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM III ALARM SMOGOWY ) - 2021-12-27

27-28.12.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM 2) - 2021-12-27

 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-27

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-27

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-26

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-23

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-23

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-22

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-12-16

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-16

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-15

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-15

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-15

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-13

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-13

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. pszczyński i bielski - 2021-12-12

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. żywiecki, zawierciański, myszkowski - 2021-12-12

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-11

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – AKTUALIZACJA dot. dnia 11.12.2021 r - 2021-12-11

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. żywiecki - 2021-12-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-09

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-08

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-25

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-25

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-14

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-12

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 29.10.2021 r. - 2021-10-29

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.10.2021 r. - 2021-10-11

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla dwutlenku azotu w powietrzu - Katowice. - 2021-09-20

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu - 25.06.2021 - 2021-06-25

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 23.06.2021 - 2021-06-23

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-05-25

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - 2021-04-29

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-04-29

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-04-29

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-04-29

Poziom II - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.04 2021 r. - 2021-04-20

POZIOM I - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-29

POZIOM I - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. - 2021-03-29

POZIOM I - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-03-29

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-03-29

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 26.03.2021 - 2021-03-27

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-26

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-26

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-19

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-16

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.03.2021 r. - 2021-03-11

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-03-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.03.2021 - 2021-03-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-03-09

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.03.2021 - 2021-03-09

 

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 02.03.2021 r. (data wystąpienia 36 dnia z przekroczeniem) - Wodzisław Śląski - 2021-03-08

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2021 - 2021-03-04

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. - 2021-03-03

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2021 - 2021-03-03

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. - 2021-03-02

 

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 23.02.2021 r. (data wystąpienia 36 dnia z przekroczeniem) - m. Katowice - 2021-02-26

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) - 2021-02-26

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2021-02-26

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.02.2021 r. - 2021-02-26

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.02.2021 - 2021-02-25

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.02.2021 - 2021-02-25

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 24-25.02.2021 r. - 2021-02-24

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.02.2021 - 2021-02-24

Powiadomienie przekroczeniu poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22.02.2021 - 2021-02-23

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.02.2021 - 2021-02-23

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 21.02.2021 r. - 2021-02-22

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 22.02.2021 - 2021-02-22

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 21.02.2021 - 2021-02-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 20-21.02.2021 - 2021-02-20

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.02.2021 - 2021-02-16

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.02.2021 - 2021-02-16

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowania (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.02.2021 r. - 2021-02-16

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.02.2021 - 2021-02-16

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15 - 16.02.2021 r. - 2021-02-15

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.02.2021 r. - 2021-02-11

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.02.2021 r. - 2021-02-11

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-02-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09 - 10.02.2021 r. - 2021-02-09

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09 - 10.02.2021 r. - 2021-02-09

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 05.02.2021 r. - 2021-02-05

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.02.2021 r. - 2021-02-03

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.02.2021 - 2021-02-02

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego(150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.02.2021 - 2021-02-02

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2021-02-02

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM III - 2021-02-02

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 31.01.2021 - 2021-02-01

Aktualizacja z dn. 31.01.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 01.02.2021 - 2021-02-01

Uwaga SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-02-01

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 31-01 - 01.02.2021 r. - 2021-01-31

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.01.2021 r. - 2021-01-19

Powiadomienie o przekroczenu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.01.2021 r. - 2021-01-19

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-18

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-18

Powiadomienie o przekroczenu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-12

Powiadomienie o przekroczenu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-12

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-11

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2021 - POZIOM III - 2021-01-11

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 11.01.2021 - 2021-01-11

UWAGA ! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.01.2021 r. POZIOM 2 - 2021-01-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 9-10.01.2021 r. - 2021-01-08

<a href="https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/ko

Autor: Artur Szweda