Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.02.2021 - 2021-02-25

 

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW O JAKOŚCI POWIETRZA:

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.02.2021 - 2021-02-25

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 24-25.02.2021 r. - 2021-02-24

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.02.2021 - 2021-02-24

Powiadomienie przekroczeniu poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22.02.2021 - 2021-02-23

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.02.2021 - 2021-02-23

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 21.02.2021 r. - 2021-02-22

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 22.02.2021 - 2021-02-22

Powiadomienie o ryzyku przekroczeniu poziomu informowania (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 21.02.2021 - 2021-02-21

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 20-21.02.2021 - 2021-02-20

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.02.2021 - 2021-02-16

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.02.2021 - 2021-02-16

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowania (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.02.2021 r. - 2021-02-16

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.02.2021 - 2021-02-16

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15 - 16.02.2021 r. - 2021-02-15

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.02.2021 r. - 2021-02-11

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.02.2021 r. - 2021-02-11

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-02-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09 - 10.02.2021 r. - 2021-02-09

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09 - 10.02.2021 r. - 2021-02-09

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 05.02.2021 r. - 2021-02-05

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.02.2021 r. - 2021-02-03

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.02.2021 - 2021-02-02

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego(150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.02.2021 - 2021-02-02

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM II - 2021-02-02

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM III - 2021-02-02

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 31.01.2021 - 2021-02-01

Aktualizacja z dn. 31.01.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 01.02.2021 - 2021-02-01

Uwaga SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-02-01

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 31-01 - 01.02.2021 r. - 2021-01-31

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.01.2021 r. - 2021-01-19

Powiadomienie o przekroczenu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.01.2021 r. - 2021-01-19

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-18

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-18

Powiadomienie o przekroczenu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-12

Powiadomienie o przekroczenu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-12

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-11

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2021 - POZIOM III - 2021-01-11

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 11.01.2021 - 2021-01-11

UWAGA ! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.01.2021 r. POZIOM 2 - 2021-01-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 9-10.01.2021 r. - 2021-01-08

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w dniach 05 -06.01.2021 PIZIOM II - 2021-01-05

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego w dniu 04.01.2021 - 2021-01-05

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania w dniu 04.01.2021 - 2021-01-05

Poziom III - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-04

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-04

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-04

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-03

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-01-03

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-31

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-22

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-22

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-12-21

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-12-18

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-12-18

Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-17

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za 15.12.2020 r. - 2020-12-16

Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-14

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-12

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-11

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-04

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-04

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-04

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-03

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-02

Poziom II - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-02

Poziom III - Alarm smogowy - Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego - 2020-12-02

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-12-01

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-28

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-25

Powiadomienie GIOŚ o wystapieniu w dn. 09.11.2020 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-09  

Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-11-08

 

Powiadomienie GIOŚ o przekroczeniach rocznych - I stopień ostrzegania - 2020-09-30

 

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-05-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-11

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-08

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-05

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-04

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-04-01

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-31

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (100 µg/m3) - 2020-03-29

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-27

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-26

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-20

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 19.03.2020 r. - 2020-03-20

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.03.2020 r. - 2020-03-19

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-18

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-03-05

Ryzyko przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50ug/m3 pyłu zawieszonego PM10. - 2020-02-25

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-02-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-02-08

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-28

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2020-01-28

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 2 - 2020-01-27

Ryzyko wystąpienia w dniu 26.01.2020 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-26

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia w dniu 19.01.2020 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu (100 µg/m3 ) - 2020-01-19

Powiadomienie GIOŚ o przekroczeniu poziomu alarmowego 150 µg/m3 i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 17.01.2020 r. - 2020-01-18

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-17

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-08

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu w dniu 07.01.2020 - 2020-01-07

Powiadomienie GIOŚ o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020-01-06

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dl

Autor: Artur Szweda