INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 grudnia 2017

 

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018r.

 

 

Informujemy, iż zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice (Dz. Urz. Woj. Śl z 2017r., poz.7210)

od dnia 1 stycznia 2018r. obowiązaują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

  • 12,00 zł miesięcznie za osobe zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

  • 24,00 zł miesięcznie za osobe zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ponadto:

1. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokoścui opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w informacji, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty.

 

Pliki do pobrania