Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda