Ocalić od zapomnienia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2017

Regulamin konkursu na monografię historyczno – literacką

Ocalić od zapomnienia”.

 

 

 

 1. Gmina Jejkowice pod honorowym patronatem Wójta Gminy Jejkowice pana Marka Bąka ogłasza konkurs na monografię historyczno – literacką „Ocalić od zapomnienia". Konkurs jest częścią składową programu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017. Jejkowice - Pamiętamy”.
 2. Współorganizatorem konkursu jest Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Jejkowicach.
 3. Przewodniczącym Komisji Konkursu jest pan Marek Bąk.
 4. Konkurs jest jednoetapowy
 5. Nadrzędnym celem Konkursu jest integrowanie młodego pokolenia z miejscem zamieszkania i regionem oraz zebranie informacji dotyczących historii Jejkowic, Rybnika i okolic, a także przypomnienie osób i miejsc związanych z historią naszego regionu oraz zabytków kultury materialnej,
 6. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 2 i 3 Gimnazjum, a także klasy 7 Szkoły Podstawowej.
 7. Formy prac:
  1.  Monografia historyczno-literacka
  2. Trasa historyczna z opisem.
 8. Prace konkursowe mogą być indywidualne lub zbiorowe (zespół do 3 osób). Zdjęcia ilustrujące prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników.
 9. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (zawierające imiona i nazwiska) należy dostarczyć do Sekretariatu Gimnazjum w terminie do 7.09.2017 r.
 10. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa z dniem 29.09.2017 r.
 11. Wszystkie prace powinny posiadać pełne metryczki tj. imiona i nazwiska autorów i nazwisko opiekuna.
 12. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły, najpóźniej do 30 października 2017 r.
 13. Najlepsze prace zostaną opublikowane.
 14. Podsumowanie i omówienie Konkursu odbędzie się 11.11.2017 r. Wtedy także zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
 15. Udział w konkursie jest bezpłatny
 16. Nadesłane prace konkursowe stają się własnością organizatora.
 17. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych oraz wykorzystywania prac konkursowych bez wypłacania honorariów.
 18. Informacje dodatkowe: tel. 32 43 02 112.
 
 

Autor: Artur Szweda