WARTKO! Z Jejkowic do Gaszowic - bieg uliczny na dystansie 10 km

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2024

OKiS Gaszowice oraz Jejkowice Biegają połączyli siły i zapraszają wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu do udziału w biegu ulicznym na dystansie 10 km, który odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia:

>>>TERMIN I MIEJSCE<<<
1. WARTKO! Z Jejkowic do Gaszowice odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia 2024 r.
2. START biegaczy nastąpi o godz. 14:00 obok Urzędu Gminy Jejkowice przy ul. Głównej 38a w Jejkowicach.
3. Przewóz zawodników autokarami na linię startu odbędzie się o godz. 13:15 sprzed Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7 w Gaszowicach.
4. META biegu będzie usytuowana na terenie rekreacyjnym obok OKiS w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7.
5. BIURO ZAWODÓW będzie się znajdować w OKiS w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7 i czynne będzie 28 kwietnia w godzinach: 10:00 – 13:00.
6. DEPOZYT dla zawodników będzie znajdował się w Biurze Zawodów (OKiS w Gaszowicach). Dodatkowo do dyspozycji zawodników będzie MOBILNY DEPOZYT (specjalnie oznaczony BUS) w godzinach 13:00 – 13:55 w okolicach startu (Jejkowice) oraz w godzinach 14:30 – 16:00 w okolicach mety (Gaszowice).

>>>TRASA, POMIAR CZASU<<<
1. Widokowa trasa na dystansie około 10 km, w przewadze asfaltowa: https://www.traseo.pl/trasa/wartko-z-jejkowic-do-gaszowic-1
2. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 90 minut.
3. Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym za pomocą chipa w numerze startowym.
4. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto. Zawodnicy są klasyfikowani według czasów brutto. 

>>>ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, OPŁATY<<<
1. Organizator ustala limit zawodników: 250 osób.
2. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez rejestrację zawodnika online: https://dostartu.pl/wartko-z-jejkowic-do-gaszowic-v10408
3. Rejestracja wiąże się z koniecznością dokonania opłaty startowej do dnia 20.04.2024r.
4. Rejestracja oraz wpłata w terminie jest pełnym i prawidłowym zgłoszeniem do biegu, od 21.04.2024r. panel rejestracyjny zostanie zamknięty, a opłaty przyjmowane będą tylko w Biurze Zawodów (w przypadku nieosiągnięcia limitu zawodników).
5. Zawodnikiem Wartko! Z Jejkowic do Gaszowic może być każda prawidłowo zgłoszona osoba, która najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2024 r. ukończy 16 lat.
6. Weryfikacja i odbiór pakietu startowego będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
7. OPŁATA STARTOWA:
60 PLN – I termin wpłat do 15.03.2024 r.

50 PLN -  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GASZOWICE I JEJKOWICE opłata uiszczona do 15.03.2024 r.
70 PLN – II termin wpłat od 16.03.2024r. do 20.04.2024 r.
90 PLN – w dniu imprezy 28 kwietnia – w przypadku nieosiągnięcia limitu zawodników
Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione są z opłaty startowej (rocznik 1953 i starsi)
8. Opłata startowa obejmuje: pomiar czasu, numer startowy z chipem, zabezpieczoną trasę, wodę na mecie, medal po ukończonym biegu, posiłek regeneracyjny, opiekę medyczną, depozyt, transport zawodników na linię STARTU, upominek z logo biegu.

>>>KLASYFIKACJE<<<
Prowadzona będzie klasyfikacja:
generalna kobiet,
generalna mężczyzn,
najszybsza/najszybszy mieszkanka/mieszkaniec Gaszowic,
najszybsza/najszybszy mieszkanka/mieszkaniec Jejkowic,
najszybsza/najszybszy mieszanka/mieszkaniec powiatu rybnickiego,
w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
Wiekowa KOBIET:             Wiekowa MĘŻCZYZN:
K – 20: 16 – 29 lat              M – 20: 16 – 29 lat
K – 30: 30 – 39 lat              M – 30: 30 – 39 lat
K – 40: 40 – 49 lat              M – 40: 40 – 49 lat
K – 50: 50 – 59 lat              M – 50: 50 – 59 lat
K – 60: 60 lat i starsze      M – 60: 60 – 69 lat
                                                 M – 70: 70 lat i starsi

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat biegu:

REGULAMIN WARTKO! Z Jejkowic do Gaszowic 23-04

 REGULAMIN WARTKO! Z Jejkowic do Gaszowic 27-01

 

Autor: Artur Szweda