Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany regulaminu udzielania osobom fizycznym w 2024r. dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice przyjętego uchwała Nr BR.0007. LVIII.353.2024 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 lutego 2024r w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym w 2024r. dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda