OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEJKOWICE o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 marca 2024

Informuję, iż wnioski o dofinansowanie do wymiany starych kotłów można składać w Urzędzie Gminy od dnia 2 kwietnia do dnia 15 kwietnia 2024r. włącznie.

  • Do wniosku (Zał. 1) należy dołączyć zdjęcie starego kotła oraz oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (Zał. A).

Po zakwalifikowaniu wniosku niezwłocznie należy dostarczyć wstępną opinię kominiarską.

  • Każdy złożony wniosek otrzyma numer, który będzie brał udział w losowaniu.
  • O kolejności przyznania dotacji decyduje wynik jawnego losowania.
  • W przypadku małej ilości wniosków (do 30) losowanie się nie odbędzie.
  • Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy oraz ze strony internetowej Urzędu.

Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Pliki do pobrania

Wniosek 2024.pdf (325.69 KB)

zal. A do wniosku Oswiadczenie.pdf (588.69 KB)

Autor: Artur Szweda