Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 15/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2023

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr BR.0007.XXXII.205.2021 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda