OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEJKOWICE o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2023

Informuję, iż wnioski o dofinansowanie do wymiany starych kotłów można składać w Urzędzie Gminy od dnia 20 marca do dnia 31 marca 2023r. włącznie.

  • Do wniosku (Zał. 1) należy dołączyć zdjęcie starego kotła oraz oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (Zał. A).
    Po losowaniu niezwłocznie należy dostarczyć wstępną opinię kominiarską.
  • Każdy złożony wniosek otrzyma numer, który będzie brał udział w losowaniu.
  • O kolejności przyznania dotacji decyduje wynik jawnego losowania.
  • Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy oraz ze strony internetowej Urzędu.

Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Do pobrania:

 

Autor: Artur Szweda

Pliki do pobrania