Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2023

Zarządzenie Nr W.0050.9.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał

1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właściciel i nierucho mości i zagospodarowania

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport u nieczystości

ciekłych

Pliki do pobrania

Autor: Artur Szweda