INFORMACJA Wójta Gminy Jejkowice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2023

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2022r. poz. 1297 ze zm.)  przypominamy, iż właściciele nieruchomości mają obowiązek posiadania umów  na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych (szamb) lub  osadów  z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy również, że będą  przeprowadzane przez Straż Gminną kontrole posiadania niniejszych umów  oraz  rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

Autor: Artur Szweda