Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 15/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2023 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda