Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 14/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał podatkowych na 2023 rok, dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

Autor: Artur Szweda