Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2022/2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2022

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1915 z późn. zm.) Wójt Gminy Jejkowice informuje, że uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, językowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia przysługuje stypendium szkolne.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł. netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i ustalenia jej na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje oraz druki „Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego” można otrzymać w Urzędu Gminy Jejkowice pok. 12

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2022r.

Wnioski po tym terminie nie będą przyjmowane.

 

Wójt Gminy Jejkowice

/-/ Marek Bąk

Autor: Artur Szweda