Przypominamy że zostały tylko 3 tygodnie na złożenie deklaracji CEEB!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2022

Przypominamy że zostały tylko 3 tygodnie na złożenie deklaracji CEEB

Informujemy iż nie dotrzymanie obowiązku nałożonego  zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2021 r. może skutkować karą grzywny.

Jak złożyć deklarację? Są dwa sposoby:

w formie elektronicznej – poprzez stronę

  • za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jejkowice (pokój nr 16).

Przypominamy o obowiązujących terminach:

- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Pliki do pobrania

Autor: Artur Szweda