Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2022

W naszej gminie tylko 50% budynków ma złożone deklaracje w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, informujemy iż nie dotrzymanie obowiązku nałożonego  zgodnie z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2021 r. może skutkować karą grzywny.

Przypominamy o obowiązujących terminach:

- dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

- dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Źródła ciepła podlegające obowiązkowi zgłoszenia to : Kotły na paliwo stałe z podajnikiem oraz zasypowe (węgiel, pellet lub inny rodzaj biomasy), kotły gazowe, pompy ciepła, kominki, kozy, ogrzewacze powietrza na paliwo stałe, piece kaflowe na paliwo stałe, trzony kuchenne, piecokuchnie, kotły olejowe, pompy ciepła, ogrzewania elektryczne, bojlery elektryczne, kolektory słoneczne na ciepłą wodę użytkową lub/i z funkcją wspomagania ogrzewania.

CEEB

Pliki do pobrania

Autor: Artur Szweda

Pliki do pobrania