Dbaj o rowy melioracyjne - obowiązek każdego właściciela gruntu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2022

Wójt Gminy Jejkowice apeluje do wszystkich właścicieli, użytkowników posiadających grunty na terenie Gminy Jejkowice  o podjęcie działań
i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów   melioracyjnych (czyszczenie) zlokalizowanych na własnych nieruchomościach.

Brak stałej, systematycznej konserwacji (czyszczenie) rowów melioracyjnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień.

Przypominam, że zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, drenowania,   należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Na terenie naszej Gminy nie działa spółka wodna, dlatego obowiązek ten spada na właścicieli gruntu.

W przypadku nie wykonywania przez właściciela nieruchomości obowiązku utrzymania urządzeń melioracyjnych właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji określi szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania – art. 206 Prawa Wodnego.

Autor: Artur Szweda