Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP Jejkowice zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Przejdź do - Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP Jejkowice zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 14 czerwca 2018 roku w Remizie OSP Jejkowice odbyło się uroczyste przekazanie  dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Jejkowicach wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

18 czerwca 2018


Czytaj więcej o: Przekazanie sprzętu dla jednostki OSP Jejkowice zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXXVI/191/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. - 10/2018

Zarządzenie nr W.0050.55.2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXXVI/191/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

6 czerwca 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXXVI/191/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. - 10/2018

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice - 9/2018

Zarządzenie nr W.0050.54.2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

6 czerwca 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice - 9/2018

Sukces naszego mieszkańca

Miło nam poinformować, iż nasz mieszkaniec Paweł Miera, zdobył brązowy medal w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców (ICYS) w Belgradzie. Został nagrodzony w kategorii inżyniera za "głośnik plazmowy czyli łuk elektryczny zamiast membrany"

Panu Pawłowi Serdecznie Gratulujemy!

Dyplom Paweł Miera

5 czerwca 2018


Czytaj więcej o: Sukces naszego mieszkańca

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

5 czerwca 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2018

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu gminy Jejkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

5 czerwca 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2018

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje

Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca

III Rodzinny Rajd Rowerowy

III RODZINNY RAJD ROWEROWY

KONIECZNOŚĆ ZAPISÓW JEST ZWIĄZANA Z ZAPEWNIENIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI POSIŁKÓW!!!

2 czerwca 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: III Rodzinny Rajd Rowerowy

Obwieszczenie dot. książki pobytu na polowaniu indywidualnym

Informacja KRUS

Informacja KRUS

28 maja 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja KRUS

INFORMACJA

Dnia 24.05.2018r. odbyło się losowanie "Wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego wymianę nieekologicznych kotłów na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych", które zostały zakwalifikowane do wymiany pieców w roku 2018 zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

Spośród obecnych na losowaniu mieszkańców wyłoniona została 3-osobowa Komisja, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem losowania. Wylosowane zostały poniższe numery wniosków:

11 , 27 , 28 , 49 , 15 , 43 , 10 , 38 , 16 , 46 , 39 , 51 , 6 , 34 , 2 , 4 , 3 , 24 , 32 , 17 , 55 , 48 , 9 i 44.

Listę rezerwową stanowią wnioski o numerach:

31 , 33 , 29 , 19 , 22 i 1.

25 maja 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA