Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dożynki gminne 2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice

Halo Rybnik

Akademia Biegania w Jejkowicach

Rozporządzenie w sprawie zgnilca amerykańskiego pszczół

Obwieszczenie

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2019

Zarządzenie W.0050.53.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jejkowice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Pliki do pobrania

23 lipca 2019


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2019

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2019

Zarządzenie W.0050.52.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jejkowice na lata 2019-2025

Pliki do pobrania

23 lipca 2019


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2019

Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

Logotypy UE

TYTUŁ PROJEKTU

Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

TRYB WYBORU

Tryb konkursowy

Kwota dofinansowania

556 291,00 zł

Okres realizacji projektu

01.07.2019 - 30.06.2021

Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Grupa docelowa to 222 uczniów. Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, zajęcia specjalistyczne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęc oraz doposażone zostaną prawcownie przedmiotowe. Miejscem realizacji projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach.

8 lipca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Rozwijamy wiedzę, umiejętności, kompetencje kluczowe uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach

Turniej Skata - Memoriał Czesława Grzeni

Umowa dotacji na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną

Umowa dotacji na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną Umowa dotacji na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa dotacji w wysokości blisko 560.000,00 zł na rozwój edukacji w Gminie Jejkowice! Dzięki realizacji tego projektu nasza szkoła zostanie wyposażona w nowoczesną pracownię biologiczno- chemiczną. Niech będzie to nagrodą, za najlepsze wyniki naszych uczniów z egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty w powiecie rybnickim ;)

2 lipca 2019


Czytaj więcej o: Umowa dotacji na wyposażenie szkoły w nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną

Ostrzeżenie dla rolników i hodowców związane z upałem

W związku z obecnymi wysokimi temperaturami powietrza, które mogą również wpływać na dobrostan zwierząt, Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przypominają o istotnych zasadach, których powinni przestrzegać rolnicy. Hodowcy zwierząt hodowlanych powinni zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniej ilości wody pitnej dla zwierząt, a także wystarczającej wentylacji i ochłodzenia (np. poprzez zapewnienie zacienienia w formie wiaty lub naturalnego w postacie drzew. Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu zwierząt.

W stajniach, halach i innych budynkach gospodarskich, w których temperatura może wzrosnąć bardzo wysoko, należy zapewnić wentylację oraz alternatywne źródła energii. Plan awaryjny hodowcy wskazuje okres, w którym dobrostan zwierząt może być utrzymany w przypadku awarii sztucznego systemu wentylacji. Obowiązek ten dotyczy wszystkich gospodarstw, w których wentylacja zależy od systemu sztucznej wentylacji. W przypadku awarii zasilania w miejscu zakwaterowania rolnik musi zapewnić działanie alternatywnych źródeł energii.

W dużych fermach świń i oborach zaleca się chłodzenie zwierząt pod prysznicem w przypadku ekstremalnych temperatur. Zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza bydło i owce w naszym kraju, ale także konie, muszą być w stanie ukryć się w cieniu przed słońcem. Potrzebują również odpowiedniego źródła pokarmu. Dla lepszego zrozumienia ilość wody, jakiej wymaga zwierzę gospodarskie dziennie: dorosłe świnie 25 l; dorosłe owce 20 l; dorosłe bydło 40 l i krowy mleczne 100-180 l.

Hodowcy powinni monitorować prognozy pogody, a także przewidywać problemy, które mogą spowodować nagłe zmiany temperatury. Wiele przypadków śmiertelności drobiu w halach hodowlanych może wynikać z braku odpowiedniego serwisowania i nieprawidłowego stanu technicznego urządzeń wentylacyjnych.

Osoby podróżujące z psami, kotami lub innymi zwierzętami towarzyszącymi nie powinny zapominać o wystarczającej ilości wody. Szczególnie na długich trasach kierowcy powinni regularnie się zatrzymywać i pozwolić zwierzętom biegać i pić. Zwierzęta muszą mieć zapewniony cień, a w przypadku wysokiej temperatury, chłodzenie najlepiej wilgotną szmatką. Nie zaleca się polewania zwierzęcia wodą. Nagłe ochłodzenie może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

„W upalne dni hodowcy nigdy nie powinni zostawiać zwierzęcia w samochodzie, temperatura może osiągnąć 50° C w ciągu kilku minut, co może zagrozić zdrowiu, a nawet życiu zwierzęcia”. Jeśli w końcu zwierzę przegrzeje się, konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy przez ochłodzenie letnią wodą, umieszczenie zwierzęcia w cieniu, zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia w wodę i zwrócenie się o pomoc do lekarza weterynarii. W przypadku codziennych spacerów psów najlepszy czas jest zalecany rano i wieczorem,  gdy temperatury są do zniesienia.

Podobne zasady dotyczą transportu zwierząt gospodarskich. W upalne dni zaleca się planowanie podróży do wczesnych godzin porannych lub wieczornych. W każdym przypadku konieczne jest zapewnienie zgodności z wymogami prawodawstwa (rozporządzenie WE 1/2005), w szczególności temperatura transportu, długość transportu, zapewnienie karmienia i pojenia."

1 lipca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ostrzeżenie dla rolników i hodowców związane z upałem