Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał 16/2020

Zarządzenie NR W.0050.76.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał

1. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

2. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady kominalne w kompostowniku przydomowym

Pliki do pobrania:

7 sierpnia 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał 16/2020

Informacja nt. wsparcia lokalnych przedsiębiorców

PSR 2020

Już za miesiąc rozpocznie się Powszechny Spis Rolny! Wyniki spisu pozwolą scharakteryzować polskie #rolnictwo, posłużą do podejmowania decyzji strategicznych oraz do celów porównań międzynarodowych.

4 sierpnia 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: PSR 2020

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwał 15/2020

Zarządzenie Nr W.0050.72.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał w sprawie:

1. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice 

2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania

4 sierpnia 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwał 15/2020

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Jaźwiec Jejkowice

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze"

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze" czynne do 13:00

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze"Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze"

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze"

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze"

 

23 lipca 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze"

Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze"

Szanowni Państwo,
W trasę po województwie śląskim ruszyło Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”.  
Jest to pilotażowy, wakacyjny Program, który powstał z inicjatywy Ministra Klimatu, Michała Kurtyki. Akcja ta realizowana jest przez dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt potrwa do końca sierpnia br. 
W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy Mobilne Biura będą odwiedzać śląskie i małopolskie gminy, tak by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.
 
Mobilne biuro można będzie odwiedzić w Gminie Jejkowice w dniu 23.07 w godz. 10:00 - 13:30
Parking przy bud. Urzędu Gminy, ul. Gówna 38a 
 
Mobilne biuro Czyste Powietrze
Mobilne biuro Czyste Powietrze

22 lipca 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze"

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

Dni Otwarte w Krainie Górnej Odry

KRUS - przedłużony zasiłek opiekuńczy

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony o kolejne 14 dni tj. do 26 lipca 2020r.

            Niezmiennie, od kilku już miesięcy dodatkowe świadczenie opiekuńcze przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki.

20 lipca 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: KRUS - przedłużony zasiłek opiekuńczy

Kończy się nabór wniosków o wsparcie w nawadnianie gospodarstw

ARiMR

Poniedziałek, 20 lipca 2020 r., jest ostatnim dniem, w którym rolnicy chcący zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą złożyć wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

20 lipca 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Kończy się nabór wniosków o wsparcie w nawadnianie gospodarstw

Powszechny Spis Rolnny 2020