Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Rozstrzygnięto II edycję Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

W wyniku konkursu „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 r. Gminie Jejkowice zostanie udzielona pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w kwocie 224 741,47 zł na realizację zadania pn.

„Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych Gminy Jejkowice”

W ramach zadania zostanie wymienione oświetlenie wewnętrzne w Zespole Szkolno‑Przedszkolnym w Jejkowicach.

Inwestycja zostanie zrealizowana w roku bieżącym.

Inicjatywa Antysmogowa

3 kwietnia 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Rozstrzygnięto II edycję Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Szczepienie psów przeciw wściekliźnie

Informujemy o szczepieniu psów przeciw wściekliźnie na terenie Gminy Jejkowice w 2024 roku.

SOBOTA 13.04.2024 JEJKOWICE

10:15 - ul. Dworcowa (PKP)
11:00 - ul. Główna (Gabinet Weterynaryjny)
11:30 - ul. Pustki 7
12:00 - ul. Fr. Prusa 26
12:30 - ul. Niewiadomska (skrzyżowanie z ul. Prusa)
13:00 - ul. Poprzeczna (za byłym pubem "Karafka")
13:45 - ul. Sumińska 15

2 kwietnia 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Szczepienie psów przeciw wściekliźnie

Wielkanoc 2024

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

27 marca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023

Pliki do pobrania

22 marca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023

Dofinansowanie do pomp ciepła – zwrot do 100% kosztów

Przejdź do - Dofinansowanie do pomp ciepła – zwrot do 100% kosztów

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w porozumieniu z gminami:  Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rybnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski, Żory ogłasza nabór dla mieszkańców do projektu grantowego wspierającego rozwój odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

22 marca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dofinansowanie do pomp ciepła – zwrot do 100% kosztów

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicach

Unia Europejska

 

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicach

Operacja pn. Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicachwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

18 marca 2024 r. Gmina podpisała umowę z firmą EL-PRZEM Spółka z o.o., Nowe Dąbie 67b, 89-210 Łabiszyn, która wybuduje wiatę rowerową o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo. Okres realizacji robót objętych umową wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wartość umowy opiewa na kwotę 66.420,00 zł, natomiast kwota dofinansowania wyniesie 28 454,00 zł.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Budowa wiaty zmotywuje do poruszania się rowerem, co poprawi kondycję młodych mieszkańców oraz wprowadzi dobre nawyki od najmłodszych lat. Poprawi także estetykę wokół szkoły.

Prace w ramach powyższego zadania rozpoczną się niebawem.

 

20 marca 2024 r.

20 marca 2024


Czytaj więcej o: Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty rowerowej przy ZSP w Jejkowicach

TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2024

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji  projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany regulaminu udzielania osobom fizycznym w 2024r. dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice przyjętego uchwała Nr BR.0007. LVIII.353.2024 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 lutego 2024r w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym w 2024r. dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

19 marca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2024

Spotkanie z dziećmi 2024

W dniu 14 marca br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z najmłodszymi mieszkańcami Gminy Jejkowice urodzonymi w 2023 roku oraz ich rodzicami. Zaproszeni goście mogli liczyć na słodki poczęstunek, pamiątkowe zdjęcia oraz prezent w postaci misia Jejkowika i kocyka z logotypami gminy. Dziękujemy za skorzystanie z zaproszenia i za wspólnie spędzone popołudnie.

 

18 marca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Spotkanie z dziećmi 2024

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEJKOWICE o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów

Informuję, iż wnioski o dofinansowanie do wymiany starych kotłów można składać w Urzędzie Gminy od dnia 2 kwietnia do dnia 15 kwietnia 2024r. włącznie.

  • Do wniosku (Zał. 1) należy dołączyć zdjęcie starego kotła oraz oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (Zał. A).

Po zakwalifikowaniu wniosku niezwłocznie należy dostarczyć wstępną opinię kominiarską.

  • Każdy złożony wniosek otrzyma numer, który będzie brał udział w losowaniu.
  • O kolejności przyznania dotacji decyduje wynik jawnego losowania.
  • W przypadku małej ilości wniosków (do 30) losowanie się nie odbędzie.
  • Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy oraz ze strony internetowej Urzędu.

Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Pliki do pobrania

Wniosek 2024.pdf (325.69 KB)

zal. A do wniosku Oswiadczenie.pdf (588.69 KB)

18 marca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEJKOWICE o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów

Dyżur Urzędu Skarbowego

Informujemy, że w najbliższy wtorek, tj. 19 marca br., w Urzędzie Gminy Jejkowice odbędzie się dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku, którzy pomogą naszym mieszkańcom w wypełnieniu i  złożeniu zeznań podatkowych za 2023r. Zainteresowane osoby zapraszamy w godzinach od 9.00 do 12.00.

14 marca 2024

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dyżur Urzędu Skarbowego