Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jejkowice mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018. poz. 450 z późn. zm.) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Jejkowice, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

19 lutego 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2019

Zarządzenie NR W.0050.14.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych  na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska    i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

15 lutego 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2019

Bieg charytatywny dla Pawła

100 lat Pani Bronisławy Chowaniec

Przejdź do - 100 lat Pani Bronisławy Chowaniec

14 lutego 1919 r. urodziła się nasza najstarsza Mieszkanka Jejkowic, Pani Bronisława Chowaniec. W tym roku obchodzi swoje setne urodziny. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna w tutejszym kościele parafialnym . We Mszy udział wzięli przedstawiciele samorządu
z Panem Wójtem oraz Panem Przewodniczącym Rady na czele, sztandar Szkoły Podstawowej oraz Koła Gospodyń Wiejskich, a całą uroczystość uświetnił Chór Harmonia.
                Życzymy Pani Bronisławie kolejnych wspaniałych jubileuszy przeżytych w dobrym zdrowiu, życzymy aby siły i dobre samopoczucie nigdy nie opuszczały zacnej Jubilatki.

15 lutego 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: 100 lat Pani Bronisławy Chowaniec

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Wójt Gminy Jejkowice ogłasza "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019"

Zarządzenie NR W.0050.13.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Pliki do pobrania

8 lutego 2019


Czytaj więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

Twój e-PIT

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Formularze i więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

28 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2019r.”

Wójt Gminy Jejkowice opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2019 r.” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii dot. jego zapisów.

Termin zgłaszania opinii wyznacza się do dnia 18.02.2019 r. włącznie.

W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Jejkowice ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.

28 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2019r.”

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jejkowice informuje mieszkańców Gminy Jejkowice, że decyzje wymiarowe na rok 2019 podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego można odbierać w tutejszym Urzędzie Gminy - pokój nr 4 w dniach od 30 stycznia do 15 lutego br w następujących godzinach:
-poniedziałek od 8:00 do 16:00
- wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00
-piątek od 8:00 do 14:00 
Przypomina się również, że z dniem 15 lutego upływa termin płatności I raty podatku od środków transportowych i składania deklaracji DT i DT1/A na w/w podatek.
Wójt Gminy Jejkowice
Marek Bąk

25 stycznia 2019


Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Młodzi wolontariusze z ZSP i gimnazjum w Lyskach zebrali rekordową kwotę  37 731,27 zł i 15 euro kwestując na terenie gmin Lyski, Gaszowice, Jejkowice oraz w Górkach Śląskich podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego roku zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

W poszczególnych miejscowościach zebrano:

Jejkowice 6 859,62zł
Gaszowice 5 941,51zł
Lyski 5 081,86zł
Szczerbice 3 086,78zł
Czernica 2 884,82zł
Górki Śląskie 2 613,01zł
Pstrążna 2 585,87zł
Zwonowice 2 265,19zł
Raszczyce 2 107,82zł
Adamowice 1 548,15zł
Lęgów/Rzuchów 1 037,52zł
Żytna 745,71zł

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność i dobre serce.
Gdyby nie Wy, nie zebralibyśmy takiej kwoty.

17 stycznia 2019


Czytaj więcej o: 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W niedzielę 13 stycznia wolontariusze z Gimnazjum i ZSP w Lyskach będą kwestować pod kościołami na terenie gmin Lyski, Gaszowice, Jejkowice, w Górkach Śląskich oraz na Lęgowie (Rzuchów).

Tego roku zbieramy pieniądze na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się do zbiórki.
Liczymy na Waszą hojność i dobre serce."

10 stycznia 2019


Czytaj więcej o: 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

AKCJA SPOŁECZNA dotycząca walki ze SMOGIEM