Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.67.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Jejkowice z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie udzielenia i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

Pliki do pobrania

13 września 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2019

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

13 września 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2019

Ogłoszenie

Urząd Gminy Jejkowice przypomina, iż w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice, zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do dnia 13 września 2019r.

13 września 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

w dniu 13.09.2019r. (piątek)
będzie zorganizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
na parkingu przy ulicy Wiatracznej (naprzeciwko Kościoła)

Punkt będzie obsługiwał wyłącznie mieszkańców Jejkowic

Do punktu można dostarczyć niżej wymienione odpady:
- papier, - tworzywa sztuczne, - metal, - segregowane szkło , - opakowania wielomaterałowe - odpady zielone ulegające biodegradacji, - zużyte baterie i akumulatory, - chemikalia (w tym tłuszcze, zużyte oleje, farby i lakiery, kleje i rozpuszczalniki), - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony z samochodów osobowych, - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (papa, wełna, styropian z prac budowlanych, gruz budowlany), - urządzenia sanitarne, -drzwi i okna bez szyb.
Punkt będzie czynny w godzinach od 11.00 do 16.00

10 września 2019


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Dożynki gminne 2019

Dożynki 2019

7 września 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dożynki 2019

Dożynki Gminne - Patronat Radia Vanessa

Miło nam poinformować że nad Dożynkami Gminy Jejkowice patronat objęło Radio Vanessa.

Więcej na stronie radia: 

Rolnicy z Jejkowic podziękują za plony

5 września 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dożynki Gminne - Patronat Radia Vanessa

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 9/2019

ZARZĄDZENIE NR W.0050.63.2019 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

3 września 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 9/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Przejdź do - Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 02 września 2019r. naukę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jejkowicach rozpoczęło 386 uczniów Szkoły Podstawowej i 163 wychowanków przedszkola. Wszystkim dzieciom życzymy powodzenia oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

2 września 2019


Czytaj więcej o: Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

LYSKOR - spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie LYSKOR zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub 
rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”.

Spotkanie odbędzie się 3 września 2019 r. o godz. 17.30 w Domu Kultury w Rzuchowie, ul. K.Miarki 8 B

Spotkanie poprowadzi pracownik LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy.

28 sierpnia 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: LYSKOR - spotkanie informacyjne

List Prezesa KRUS

28 sierpnia 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: List Prezesa KRUS

Ogłoszenie

27 sierpnia 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie