Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - podział Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze - 2/2018

Zarządzenie nr W.0050.20.2017 z dnia 15.02.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie podziału Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze

15 lutego 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - podział Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze - 2/2018

Gościnna i piękna Rumunia

Kino w bibliotece

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1/2018

Zarządzenie nr W.0050.17.2018 z dnia 08.02.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice

8 lutego 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1/2018

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Szanowni Mieszkańcy
Od dnia 26 lutego 2018r. w Urzędzie Gminy Jejkowice będzie prowadzona weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesję ze złożoną przez właściciela tej nieruchomości deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, uprasza się o złożenie korekty deklaracji w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat śmieciowych (tj. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób, tymczasowe zamieszkanie, wynajem domu, lokalu, wyprowadzenie się osób lub zgon) w terminie do dnia
26.02.2018r.

Po wyznaczonym terminie (26.02.br.), każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w Deklaracji będzie powodowała naliczenie przez Urząd Gminy właściwej opłaty od daty zaistnienia zmiany (nawet do pięciu lat wstecz).

6 lutego 2018


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

KRUS informuje

Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 lutego 2018


Czytaj więcej o: KRUS informuje

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018

Wójt Gminy Jejkowice ogłasza "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018"

26 stycznia 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2018r.”

Wójt Gminy Jejkowice opracował projekt pn. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2018 r.” i zaprasza organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do zgłaszania opinii dot. jego zapisów.

Termin zgłaszania opinii wyznacza się do dnia 15.02.2018 r. włącznie.

W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy Jejkowice ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice.

25 stycznia 2018


Czytaj więcej o: Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jejkowice w 2018r.”

Informacja o wymianie dowodu osobistego

Przypomina się mieszkańcom gminy, że wielu z nich ma nieważny dowód osobisty lub zbliża się upływ terminu ważności dokumentu.

W związku z tym, prosi się mieszkańców o sprawdzenie ważności swojego dowodu i ewentualne złożenie wniosku o jego wymianę w siedzibie Urzędu Gminy.

Osoby posiadające podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP mogą również składać wnioski o wydanie dowodów osobistych za pośrednictwem strony internetowej obywatel.gov.pl.

Informujemy, że posiadając nieważny dowód osobisty mogą wystąpić trudności z załatwianiem różnych spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można również przekroczyć granicy.

 

24 stycznia 2018


Czytaj więcej o: Informacja o wymianie dowodu osobistego

Wspólny System Segregacji Odpadów