Strona główna

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiat Rybnicki - Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców powiatu. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnych porad obywatelskich działają w trybie stacjonarnym.

Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:

https://starostwo.rybnik.pl/informator/nieodplatna-pomoc-prawna/

Na poradę trzeba się umówić telefonicznie pod nr telefonu  dostępnego na stronie  Powiatu. 

Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

 

31 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Powiat Rybnicki - Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Szczepienie psów przeciw wściekliźnie

Informujemy o szczepieniu psów przeciw wściekliźnie na terenie Gminy Jejkowice w 2023 roku.

SOBOTA 15.04.2023 JEJKOWICE

10:15 - ul. Dworcowa (PKP)
11:00 - ul. Główna (Gabinet Weterynaryjny)
11:30 - ul. Pustki 7
12:00 - ul. Fr. Prusa 26
12:30 - ul. Niewiadomska (skrzyżowanie z ul. Prusa)
13:00 - ul. Poprzeczna (za pubem "Karafka")
13:45 - ul. Sumińska 15

31 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Szczepienie psów przeciw wściekliźnie

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego

Wójt Gminy Jejkowice informuje, że w dniu 23 marca 2023 roku w godzinach 10.00-12.00 pracownicy Urzędu Skarbowego będą pełnić dyżur w Urzędzie Gminy Jejkowice, podczas którego będzie możliwość uzyskania informacji nt. rocznego rozliczenia bądź złożenia rocznego zeznania PIT za rok 2022 w formie papierowej i elektronicznej.

21 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego

Spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami Jejkowic

W dniu 15 marca 2023r. w sali Karczmy „Strzelec” odbyło się pierwsze w historii gminy spotkanie z rodzicami dzieci urodzonych w 2022 roku. Wg statystyk takich dzieci przyszło na świat zaledwie 28 i jest to najmniejsza liczba od 20 lat.  Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jejkowice w imieniu samorządu przekazali dzieciom promocyjne maskotki – misie Jejkowiki oraz zestawy miodów. Wykonano także pamiątkowe rodzinne zdjęcia wszystkim przybyłym na spotkanie.

Spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami Jejkowic

21 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Spotkanie z najmłodszymi mieszkańcami Jejkowic

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEJKOWICE o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów

Informuję, iż wnioski o dofinansowanie do wymiany starych kotłów można składać w Urzędzie Gminy od dnia 20 marca do dnia 31 marca 2023r. włącznie.

  • Do wniosku (Zał. 1) należy dołączyć zdjęcie starego kotła oraz oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (Zał. A).
    Po losowaniu niezwłocznie należy dostarczyć wstępną opinię kominiarską.
  • Każdy złożony wniosek otrzyma numer, który będzie brał udział w losowaniu.
  • O kolejności przyznania dotacji decyduje wynik jawnego losowania.
  • Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy oraz ze strony internetowej Urzędu.

Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Do pobrania:

 

16 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JEJKOWICE o dofinansowaniu do wymiany starych kotłów

Punkt Konsultacyjny

 

Punkt konsultacyjny

15 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Punkt Konsultacyjny

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023

Pliki do pobrania

7 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023

Mammografia

Mammografia 23.03.2023

7 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Mammografia

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU GRANTOWEGO

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Nabór nr 1/2023/G - nabór uzupełniający do naboru 2/2022/G na przedsięwzięcie nr 6 Kreowanie postaw pożądanych społecznie, podnoszenie kompetencji i rozwijanie świadomości mieszkańców, w tym w zakresie ekologii

Termin naborów wniosków: 17 marca 2023 r. – 31 marca 2023 r.

Więcej informacji na stronie: www.lyskor.pl oraz pod linkiem http://lyskor.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12023g-nabor-uzupelniajacy-do-naboru-22022g/

6 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROW 2014-2020 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO PROJEKTU GRANTOWEGO

Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2023

Zarządzenie Nr W.0050.27.2023 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2023 roku na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

Pliki do pobrania

1 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2023

Wtorek 7 marca 2023r. punkt ,,Czystego Powietrza’’ będzie nieczynny

Wtorek 7 marca 2023r. punkt ,,Czystego Powietrza’’ będzie nieczynny.

W zamian w  poniedziałek 6 marca 2023r. punkt będzie otwarty

od 15:30 – 17:30.

1 marca 2023

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Wtorek 7 marca 2023r. punkt ,,Czystego Powietrza’’ będzie nieczynny