Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

Plenerowy Jarmark Ofert Pracy

W dniu 30 lipca br w Jejkowickim Centrum rekreacyjnym gościliśmy Powiatowy Urząd Pracy z Rybnika. W tym dniu pracownicy Urzędu zorganizowali w Jejkowicach Plenerowy Jarmark Ofert Pracy. Osoby zainteresowane znalezieniem pracy mogły skorzystać z porad ekspertów bez konieczności podróży do Rybnika. Chętnych  chcących skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Pracy nie brakowało…

Plenerowy Jarmark Ofert Pracy

2 sierpnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Plenerowy Jarmark Ofert Pracy

Mobilne Biuro Spisowe w Jejkowicach

W dniu 01.08.2021r. przy okazji Koncertu Leszka Filca mieszkańcy Jejkowic mieli możliwość wzięcia udziału w spisie powszechnym i uzyskania niezbędnej pomocy technicznej i merytorycznej przy dokonywaniu samospisu. Mobilne Biuro Spisowe działało przed, w trakcie jak i po koncercie i cieszyło się dużym zainteresowaniem.

zdjęcia: rybnik.com.pl

Mobilne Biuro Spisowe w Jejkowicach

2 sierpnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Mobilne Biuro Spisowe w Jejkowicach

Koncert Leszka Filca

Przejdź do - Koncert Leszka Filca

W dniu 01 sierpnia 2021 w hali sportowej w Jejkowicach odbył się Koncert Leszka Filca, który przyciągnął wielu mieszkańców Jejkowic i okolic. Koncert miał się odbyć w plenerze w ramach projektu „Jejkowice w Centrum” jednak pogoda nieco pokrzyżowała plany organizatorów. Podczas koncertu można było zakupić słodkości przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Jejkowic. Chętne osoby miały także możliwość spisania sią w zorganizowanym Mobilnym Biurze Spisowym z czego mieszkańcy bardzo chętnie i licznie skorzystali.

Zdjęcia: rybnik.com.pl

1 sierpnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Koncert Leszka Filca

Odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym

Za odmowę udziału w #SpisPowszechny grozi kara grzywny.

Na #policja trafiło już blisko 80 wniosków o popełnienie wykroczenia.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisz się ponieważ w spisie #LiczySięKażdy!

Odmowa spisu

29 lipca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym

Budujemy odporność

Optyka Polityka 17.07.2021

Program Telewizji TVP3 Katowice „Optyka Polityka”, w którym m.in. jest mowa o NSP 2021.

https://katowice.tvp.pl/54884447/optyka-polityka-17072021

26 lipca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Optyka Polityka 17.07.2021

promocja NSP 2021

Na koniec 2020 r. #śląskie liczyło 4 492 330 mieszkańców (spadek o 0,6% r/r). Dzięki trwającemu spisowi poznamy aktualny stan ludności, a w kolejnych latach będziemy mogli obliczać bilans populacji. Nie czekaj i spisz się już dziś na spis.gov.pl

 

22 lipca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: promocja NSP 2021

NSP2021 – prasa lokalna o spisie powszechnym

nformacje o spisie powszechnym odnajdziecie w prasie lokalnej (drukowanej i online) – m.in. w mediach, których nagłówki prezentujemy na grafice.

Widzicie tytuły ukazujące się w Waszej miejscowości lub regionie? – zostawcie polubienie lub udostępnijcie post

Nie odkładajcie spisu na późniejszy czas, ale spiszcie się jak najszybciej – najlepiej przez Internet na https://spis.gov.pl/ lub przez infolinię spisową - 22 279 99 99.

#LiczySięKażdy #NSP2021 #LiczymySięDlaPolski

14 lipca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: NSP2021 – prasa lokalna o spisie powszechnym

Dobry start

Dobry start

14 lipca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dobry start

Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania zwierząt ,produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania zwierząt ,produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu, Wójt Gminy Jejkowice uprzejmie informuje, że w sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w powyższym zakresie.

Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Z 2009r. Nr 142 poz. 1161)

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Jejkowice

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji,

4) informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadaniu stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Pliki do pobrania

13 lipca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w sprawie szacowania zwierząt ,produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu

Rodzinny Rajd Rowerowy i Święto Kolorów za nami….

Przejdź do - Rodzinny Rajd Rowerowy i Święto Kolorów za nami….

Dzień 10 lipca 2021r obfitował w wydarzenia, które ściągnęły prawdziwe tłumy do centrum rekreacyjnego gminy. W tym dniu odbył się V już Rodzinny Rajd Rowerowy, po którym wszyscy bawili się na Festiwalu Kolorów. Mieszkańcy Jejkowic i nie tylko potrzebowali takiej zabawy. Dzieci uczestniczące w Rajdzie jako nagrodę otrzymały proszki za darmo. Już po pierwszym wyrzucie proszków życie w Jejkowicach nabrało kolorów

zdjęcia: rybnik.com.pl

 

10 lipca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Rodzinny Rajd Rowerowy i Święto Kolorów za nami….

eZaświadczenie na portalu eKRUS

Od 1 lipca 2021 r. na koncie użytkownika w portalu eKRUS, w sekcji eDOKUMENTY, istnieje możliwość wygenerowania elektronicznych zaświadczeń (eZaświadczeń):

  • zaświadczenia o okresach podlegania USR (ubezpieczeniu społecznemu rolników), w którym jest zawarta informacja o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne rolników,
  • zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu, w którym jest zawarta informacja czy konto płatnika wykazuje/nie wykazuje zadłużenia w KRUS,
  • zaświadczenia o okresach podlegania i opłaceniu składek na UZ (ubezpieczenie zdrowotne), w którym jest zawarta informacja dotycząca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

eZaświadczenie umożliwia wskazanie przez użytkownika celu pozyskania tego zaświadczenia.

eZaświadczenie to wygenerowany automatycznie dokument elektroniczny, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, który nie wymaga podpisu pracownika Kasy. Dokument ten należy skierować do właściwej instytucji/organu w formie elektronicznej,
w zależności od potrzeby, poprzez e-mail lub skrzynkę podawczą ePUAP. Zachowanie takiej formy przekazania dokumentu zapewnia autentyczność jego pochodzenia oraz integralność treści.

WAŻNE

 Wygenerowane zaświadczenie przekazane drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP, posiada moc prawną i jest dokumentem urzędowym. Dokumentu takiego nie należy drukować, gdyż wydruk, niezależnie od formy dalszego przekazania, nie posiada już cech dokumentu elektronicznego i nie będzie honorowany przez instytucje/organy, w których zostanie przedłożony.

6 lipca 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: eZaświadczenie na portalu eKRUS