Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

INFORMACJA WÓJTA GMINY JEJKOWICE

Mając na uwadze nadal utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego dot. zakażeń SARS-Co-2, Wójt Gminy Jejkowice podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w Gminnym Przedszkolu Publicznym, w oddziałach przedszkolnych  w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego oraz Szkole Podstawowej  im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach w terminie od 01 czerwca 2020 roku do 07 czerwca2020 roku.

Jednoczenie informuje się, że od dnia 01 czerwca 2020 roku  do 07 czerwca 2020 roku będą  uruchomione konsultacje dla uczniów klas  IV – VIII  oraz zajęcia rewalidacyjne.

28 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY JEJKOWICE

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2020

ZARZĄDZENIE NR W.0050.57.2020 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Pliki do pobrania

26 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2020

INFORMACJA O OBOWIĄZKU DOKONANIA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 R.

Urząd Gminy Jejkowice przypomina o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. w terminie do 31 maja 2020 r.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zatem terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są obowiązujące.

Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać

pod numerem telefonu (32) 4302002 wew. 35, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

Gmina Jejkowice 44-290 Jejkowice ul. Główna 38a

nr rachunku: 41 1240 4403 1111 0000 5265 5962

26 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA O OBOWIĄZKU DOKONANIA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2020 R.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OPON

RODZAJ ODPADU

CO ZALICZAMY DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

CZEGO NIE ZALICZAMY DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY BATERIE, AKUMULATORY

 

OPONY SAMOCHODOWE

Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe. Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, suszarki na pranie, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc. również wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki oraz panele, ramy okienne i drzwi bez szyb

 

Zużyty sprzęt elektryczny np. telewizory, opiekacze, suszarki, lokówki, radia, lampy, kinkiety, żarówki led, mikrofalówki, zużyte baterie, akumulatory samochodowe i akumulatory z elektronarzędzi itp.

 

Zużyte opony samochodów osobowych

 

Uwaga:

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane takie jak: belki, pokrycia dachowe, płoty,  płytki, rolety; części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

 

Części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część), nie będą wywożone jako odpady wielkogabarytowe.

25 maja 2020


Czytaj więcej o: ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OPON

Punkt konsultacyjny dla programu „Czyste powietrze” i „Twój prąd”

W Urzędzie Gminy po przerwie spowodowanej zagrożeniem epidemicznym wznawia swoją działalność punkt konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Jejkowice zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach programu rządowego „Czyste powietrze” lub „Twój prąd”. Informacje można uzyskać po wcześniejszym umówieniu. Punkt będzie działać od poniedziałku 8 czerwca 2020r. w każdy poniedziałek w godz. 14.30- 16.30 w Urzędzie Gminy Jejkowice - biuro na parterze vis a vis banku.

W razie pytań możliwy kontakt telefoniczny pod nr 793 853 832.

22 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Punkt konsultacyjny dla programu „Czyste powietrze” i „Twój prąd”

100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – papieża św. Jan Paweł II

„Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. Tylko nałóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie”

                                                                                                                      Jan Paweł II

Dziś 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – papieża św. Jan Paweł II.  Mimo, że odszedł 15 lat temu do domu Pana wciąż o nim pamiętamy. Niechaj jego słowa i nauka staną się naszym wsparciem w tym trudnym dla nas czasie...





18 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – papieża św. Jan Paweł II

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło w rozszerzonej wersji e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego.  Jak wskazuje Ministerstwo, do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób.

Dzięki wspomnianej e- usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov. Nowa odsłona e- usługi to jedno z działań w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych POPC.

 

14 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2020

Zarządzenie Nr W.0050.53.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu zamiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Pliki do pobrania

11 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2020

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2020

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt zamiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.
Konsultacje przedmiotowej uchwały są objęte nowym Zarządzeniem Wójta Gminy Jejkowice nr W.0050.53.2020 z dnia 11 maja 2020r.
Tym samym termin konsultacji uchwały został wydłużony do dnia 19 maja 2020r.

11 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2020

Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1)      wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2)    nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących  przewidywanych zachowań wyborczych;

3)     lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

9 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2020

Zarządzenie Nr W.0050.52.2020 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu zamiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego gminnych dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Pliki do pobrania

7 maja 2020

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2020