Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

NSP 2021 rachmistrzowie telefoniczni

Pracę rozpoczęli rachmistrzowie, którzy mogą dzwonić z numeru 22 828 88 88, ale nie będą odwiedzać respondentów w domach aż do odwołania. Możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na http://spis.gov.pl lub przez infolinię 22 279 99 99. https://bit.ly/3h96j3m #liczysiękażdy

Możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza

10 maja 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: NSP 2021 rachmistrzowie telefoniczni

NSP 2021 promocja spisu wśród maturzystów

Maturzystom życzymy udanych egzaminów maturalnych i zachęcamy do udziału w spisie powszechnym przez Internet! Samospis internetowy umożliwia udział w loterii z cennymi nagrodami!

#liczysiękażdy #NSP2021 #liczymysiędlaPolski

NSP2021

10 maja 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: NSP 2021 promocja spisu wśród maturzystów

Protokół z losowania na wymianę starych kotłów - wymiana 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy o przyjęciu dokumentu i możliwości zapoznania się z jego treścią - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice 2021

Działaj Lokalnie 2021

Ośrodek Działaj Lokalnie przy CRIS po raz 16 wesprze inicjatywy grantami do 6000 zł. Konkurs grantowy przeznaczony jest dla grup nieformalnych i organizacji pozarządowych oraz instytucji z powiatów raciborskiego i wodzisławskiego oraz gmin Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.

Historia
Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) – którym jest również CRIS – to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. AFRP nadzoruje przebieg tych konkursów. Na podstawie zasad przygotowanych przez PAFW Akademia opracowuje wzory dokumentów, prowadzi szkolenia, konsultacje i doradza ODL, sieciuje je i promuje program „Działaj Lokalnie”. Program obejmuje zasięgiem ponad 600 gmin. W ponad 11 000 projektów wzięło udział 4 miliony odbiorców. Projekty warte 90 milionów w niemal 60% sfinansowała PAFW. W działania zaangażowało się 220 000 wolontariuszy.

ODL w Rybniku
Ośrodek Działaj Lokalnie działający przy CRIS jest jednym z najstarszych w Polsce – trzecim powstałym w historii Programu. Obecnie jesteśmy największym, pod względem liczby objętych wsparciem gmin, polskim ODL.

Finansowanie ODL w Rybniku
– Polsko Amerykańska Fundacja Wolności: 44 700,00 zł (dotacje + koszty zarządzania, księgowości i animacji),
– Gminy Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Nędza, Rydułtowy (dotacje),
– środki własne CRIS, w tym całość 1% przekazywanego Stowarzyszeniu (dotacje).

Działaj Lokalnie i ekologicznie – dodatkowe środki na działania ekologiczne
W 2021 roku uruchomiliśmy specjalną ścieżkę, dla której pula środków dodatkowych wynosi 12 000,00 zł, rozdzielane są one w odrębnym naborze trwającym również cały maj. Szczegóły tutaj.

1. Cel Działaj Lokalnie: wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

2. Kto może ubiegać się o dotację?
– organizacje pozarządowe,
– stowarzyszenia zwykłe,
– oddziały terenowe organizacji pozarządowych,
– grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa,
– grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody CRIS.

Siedziba podmiotu wnioskującego powinna znajdować się na terenie gmin Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski.

3. Termin składania wniosków: 1 – 31 maja 2021

4. Generator wniosków: system.dzialajlokalnie.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora i nie powinny zawierać załączników.

5. Okres realizacji projektów: pomiędzy 15.06.2021 a 31.12.2021. Projekty powinny zostać zrealizowane w ciągu 3-6 miesięcy.

6. Maksymalna kwota dofinansowania: 6000,00 zł.

7. Dodatkowych informacji udzielają:
– Natalia Mandrysz | mail: natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 13
– Agnieszka Pytlik | mail: agnieszka.pytlik@cris.org.pl, tel. 32 739 55 12, wew. 13

8. Dokumentacja:
– Wniosek DL 2021 – wzór
– Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2021
Regulamin lokalnej komisji grantowej 2021
– Karta oceny formalnej 2021
– Karta oceny merytorycznej 2021

Całkowita wartość projektu: 72 900,00 zł
Wartość dotacji PAFW: 44 700,00 zł
Suma przeznaczona na granty: 55 000,00 zł

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

***
Projekt: „Działaj Lokalnie 2021”
Realizator: Ośrodek Działaj Lokalnie przy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Termin realizacji: 1 marca 2021 – 28 lutego 2022
Obszar: gminy Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski
Grupa docelowa: wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży

4 maja 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Działaj Lokalnie 2021

Harmonogram terminów instalacji OZE dla mieszkańców

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do

gospodarstwa, w szczególności:

 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie
  z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
  w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica,

 Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

 

30 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

Informacja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Szanowni Państwo

Informujemy, że stacjonarne punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie Powiatu Rybnickiego pozostają otwarte

Zapraszamy do Punktów Poradniczych prowadzonych przez prawników i doradców Stowarzyszenia "DOGMA w poniższych lokalizacjach:

 1. W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rybniku(ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik)
  pokój nr 8 (parter)
  w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, w każdym z tych dni.
 2. W siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach
  (ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka – Leszczyny)
  w dniach poniedziałek – piątek godz. 13.00 – 17.00

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna najpierw umówić się do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę dzwoniąc pod numer
tel.  32 416 13 46 

Działa również pomocniczy numer infolinii Stowarzyszenia "DOGMA" nr: 79 88 69 599

Przypominamy że w punktach pomocy obowiązują zasady reżimu sanitarnego.

W punkcie poradniczym  może znajdować się jedna osoba korzystająca z porady.

W uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę, powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce lub przyłbicy, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.

Należy zachować odpowiedni dystans między osobami.

Jeżeli osoba chcąca uzyskać bezpłatną poradę prawną nie jest pewna co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), powinna umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowa.

W czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia prawnika.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA zainicjowało internetową kampanię społeczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Przygotowaliśmy e- poradnik upowszechniający wśród mieszkańców informację o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa .

Na naszej stronie internetowej www.dogma.org.pl w szczególności w zakładce http://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-rybnicki/: znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu rybnickiego oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.

Uruchomiliśmy również dodatkowy numer telefonu/infolinii

79 88 69 599

pod którym: można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji

Mając na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców prosimy Państwa o dalsze udostępnianie na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku: www.facebook.com/stowarzyszeniedogma

30 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

INFORMACJA O LOSOWANIU WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA WYMIANĘ STARYCH PIECÓW

1. Losowanie wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na wymianę starych kotłów odbędzie się dnia 07 maja 2021 r. o godz.14.00. Podczas losowania zostaną wyłonione dwie grupy: pierwsze 30 osób podpisze umowę w maju br., a kolejne 103 osoby stanowiące listę rezerwową podpiszą umowę w późniejszym terminie.  W losowaniu można uczestniczyć tylko drogą on-line klikając w poniższy link:

https://www.youtube.com/channel/UC3rIOOBBNVX4lsVvsQ7PhJA/featured

Informacja o kolejności wylosowanych wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 10.05.2021 r.

2. Kosztorys ofertowy dotyczący wymiany kotła (druk do pobrania poniżej) przygotowany przez wybranego Instalatora tylko na w/w druku, należy dostarczyć do Urzędu Gminy.

KOSZTORYS OFERTOWY 2021 - ZAŁ. nr 1 (367.75 KB)

3. Osoby, które jeszcze nie dostarczyły wstępnej opinii kominiarskiej powinny to zrobić niezwłocznie.

 

28 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA O LOSOWANIU WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA WYMIANĘ STARYCH PIECÓW

U W A G A ! WAŻNE OGŁOSZENIE

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszych Mieszkańców rządowym programem "Czyste Powietrze" zwiększamy ilość dni funkcjonowania Gminnego Punktu Konsultacyjnego ds. programu "Czyste Powietrze"

OD MIESIĄCA MAJA PUNKT BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ W KAŻDY:

PONIEDZIAŁEK od 14.30 do 16.30;
CZWARTEK od 15.30 do 17.30
W budynku Urzędu Gminy

TROCHĘ STATYSTYKI:
Nasz punkt udzielił od początku swojego funkcjonowania (z przerwą podczas Lock Downu) blisko 300 konsultacji !!

W latach 2017-2020 blisko 60 Jejkowiczan skorzystało z programu "Czyste Powietrze" ️
Mieszkańcy Jejkowic pozyskali już z programu "Czyste Powietrze" ponad 400.000,00 zł na, między innymi, wymianę źródeł ciepła czy termomodernizację swoich gospodarstw domowych

#RazemMożemyWięcej
#EkoJejkowice
#czystepowietrze

28 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: U W A G A ! WAŻNE OGŁOSZENIE

Maseczki dla mieszkańców

W dniach 27-29 kwietnia 2021r. każdy mieszkaniec Gminy Jejkowice będzie mógł odebrać po 2 sztuki maseczek ochronnych jednorazowych, które zostały przekazane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dla mieszkańców naszej gminy. Punkt odbioru maseczek będzie zlokalizowany w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej – wejście od parkingu przy budynku nowego przedszkola na ul. Szkolnej.

Maseczki będą wydawane w godzinach od 7.00 do 17.30.

26 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Maseczki dla mieszkańców

ZOOM na rynek pracy. E-spotkania.

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje o wydarzeniu Zoom na rynek pracy, które odbędzie się 23 kwietnia br.
Rybnicki Urząd Pracy zaprasza do udziału w e-spotkaniach, które będą odbywały się poprzez bezpłatną platformę ZOOM, zgodnie z ustalonym harmonogramem. W zdalnych spotkaniach mogą brać udział wszyscy zainteresowani, zarówno osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawcy i przedsiębiorcy.

Zdalne konsultacje są dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą uzyskać aktualne informacje o usługach realizowanych przez urząd pracy i przy okazji rozwiać swoje wątpliwości bez konieczności wychodzenia z domu.

Spotkania podzielone są na moduły tematyczne (harmonogram w załączeniu).

Link do wydarzenia na fanpage PUP https://www.facebook.com/events/1915268175303054

Link do spotkania ZOOM: https://zoom.us/j/96637935550?pwd=NDZodDY3eW1JVGpVSm9TdGd4dTNmZz09
Meeting ID: 966 3793 5550
Passcode: PUP_RYBNIK

22 kwietnia 2021

Artur Szweda


Czytaj więcej o: ZOOM na rynek pracy. E-spotkania.